• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Privind modul provizoriu de executare a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

  Privind modul provizoriu de executare a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

   29.12.2010    12379 Accesări    

  În legătură cu eventuala neadoptare pînă la finele anului curent a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, se informează.

  Conform prevederilor articolului 131 (3) al Constituţiei Republicii Moldova, dacă bugetul asigurărilor sociale de stat nu a fost adoptat cu cel puţin trei zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare bugetul asigurărilor sociale de stat ale anului precedent, pînă la adoptarea noului buget.

  Reieşind din prevederile respective, începînd cu 1 ianuarie 2011 urmează a fi aplicate normele prevăzute în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129-XVIII din 23 decembrie 2009.

  Conform prevederilor articolului 39 (1) al Legii privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XIII din 24 mai 1996, dacă legea bugetară anuală nu este adoptată şi publicată pînă la 31 decembrie, finanţarea cheltuielilor pentru anul curent se efectuează lunar în mărime de a douăsprezecea parte din suma cheltuielilor prevăzute pentru anul bugetar precedent.

  Astfel, suma cheltuielilor, în structura prevăzută în anexa nr.1 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, este repartizată  pentru finanţarea lunară a cheltuielilor în anul 2011, conform mecanismului menţionat mai sus.

  Ţinînd cont de faptul, că cheltuielile pentru plata pensiilor, indemnizaţiilor compensaţiilor sunt prioritare, începînd cu 1 ianuarie 2011, lunar, pînă la adoptarea bugetului asigurărilor sociale de stat  pe anul 2011, prestaţiile sociale prevăzute de legislaţia în vigoare vor fi finanţate în volumele necesare.

   

             Vicepreşedinte                                                                      Tatiana POPA

  Informaţii suplimentare la tel.: Z. Mantaluţa, 257688

                                                R. Jileaev, 257693

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY