• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Forum-ul Mondial în domeniul Securităţii Sociale

  Forum-ul Mondial în domeniul Securităţii Sociale

   15.12.2010    7197 Accesări    

  M.Borta.JPGÎn perioada 29 noiembrie – 04 decembrie 2010, în or. Cape Town (Republica Africa de Sud) au avut loc un şir de evenimente, printre care Forum-ul Mondial în domeniul Securităţii Sociale, Summit-ul Mondial în domeniul Securităţii Sociale şi cea de-a 30-a Adunare Generală a Asociaţiei Internaţionale pentru Securitate Socială (ISSA). Aceste evenimente au fost organizate de către Asociaţia Internaţională pentru Securitate Socială şi Departamentul Dezvoltării Sociale din Republica Africa de Sud.

  Forum-ul nominalizat constituie un eveniment mondial unic, care a întrunit peste 1400 de participanţi – conducători şi reprezentanţi a instituţiilor din domeniul securităţii sociale din peste 120 de ţări ale lumii, precum şi experţi internaţionali în politicile sociale, care au avut posibilitatea exclusivă de a face schimb de experienţă, a recunoaşte practicile bune şi a discuta provocările de bază şi strategiile inovative pentru o  securitate socială dinamică.

  Reamintesc, că la propunerea oficială a Secretariatului General al (ISSA), în cadrul celei de-a 28-a Adunare Generală a ISSA la Beijing din 12 septembrie 2004, Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova a fost primită în rîndurile Asociaţiei Internaţionale pentru Securitate Socială cu drepturi depline.

  Asociaţia Internaţională pentru Securitate Socială (ISSA) a fost fondată în 1927 cu sediul la Geneva (Elveţia). În prezent, ea întruneşte mai mult de 339 de membri din peste 151 de ţări. Obiectivul principal al ISSA constă în cooperarea la nivel internaţional pentru promovarea şi dezvoltarea securităţii sociale la nivel mondial, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor economice şi sociale ale populaţiei, pe baza principiului echităţii sociale. Misiunea fundamentală a ISSA constă în acumularea şi generalizarea diferitor concepţii cu privire la protecţia socială la nivel mondial, organizarea seminarelor şi forumuri-lor internaţionale, în cadrul cărora administratorii programelor din diferite ţări fac schimb de experienţă şi discută problemele cu care se confruntă. ISSA reprezintă un centru mondial, în special, pentru colectarea şi distribuirea informaţiei privind dezvoltarea securităţii sociale şi experienţei inovatoare.

  ISSA este administrată de Adunarea Generală, Consiliul, Biroul şi Comisia de supraveghere, fiind reprezentată oficial de către Preşedinte, Vicepreşedinte, Trezorier şi Secretarul General.

  În cadrul celei de-a 30-a Adunare Generală a ISSA din 04 decembrie 2010 au avut loc alegeri ale organelor de conducere a Asociaţiei. Cu majoritatea voturilor au fost aleşi Preşedintele ISSA – Errol Frank Stoové, Trezorierul ISSA – Philippe Conus, precum şi membrii Biroului ISSA. Astfel, la propunerea Asociaţiei Internaţionale a Fondurilor de Pensii şi Fondurilor de Asigurări Sociale, dna Maria BORTA, preşedintele CNAS a fost aleasă în calitate de membru al Biroului Asociaţiei Internaţionale pentru Securitate Socială, pentru perioada trienală 2011 – 2013.

  Biroul Asociaţiei Internaţionale pentru Securitate Socială reprezintă organul de conducere al Asociaţiei, care activează conform mandatului pe un termen de 3 ani şi este compus din Preşedintele ISSA, Trezorier, Secretar general şi membri aleşi, reprezentînd diferite regiuni geografice ale lumii. Funcţiile principale ale Biroului ISSA constau în stabilirea Programului de activităţi al ISSA, a bugetului şi ratei anuale a contribuţiilor pentru membrii săi, care le va propune Consiliului spre aprobare. Biroul este responsabil de monitorizarea şi evaluarea performanţelor reale contrar programului de activităţi şi bugetului aprobat de Consiliu, propunerea modificărilor la programul de activităţi şi bugetul aprobat de către Consiliu, adoptarea reglementărilor financiare, precum şi de stabilirea altor reglementari administrative necesare pentru a îndeplini funcţiile care îi revin. De asemenea, Biroului îi revine funcţia de stabilire a structurii Comisiilor tehnice, necesare pentru a-şi îndeplini rolul său de organ de conducere al Asociaţiei şi să adopte termenii de referinţă pentru astfel de comisii, desemnează preşedintele şi membrii fiecărei comisii. În caz de necesitate, Biroul poate modifica structura comisiilor, termenii de referinţă şi membrii acestora.

  Biroul, de asemenea, decide admiterea în calitate de membru sau membru afiliat al ISSA, stabileşte condiţiile, în care un membru anterior poate fi readmis, elaborează regulamentele şi alte acte constitutive ale ISSA, stabileşte ordinea de zi, data şi locul desfăşurării sesiunilor Adunării Generale şi reuniunilor Consiliului. Totodată, desemnează candidaţii pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinţi ai Adunării Generale, adoptă normele care reglementează desfăşurarea sesiunilor Adunării Generale şi reuniunilor Consiliului, alege un succesor pentru orice membru al Biroului care devine vacant, între reuniunile Consiliului. Dacă este necesar, alege, un membru ad-interim al Comisiei de Control şi desemnează un nou preşedinte al Comisiei de Control. Biroul alege, la necesitate, preşedintele, vicepreşedintele şi trezorierul interimar al ISSA, aprobă candidatura pentru funcţia de Preşedinte ISSA şi Secretar General, stabileşte structura comisiilor tehnice necesare pentru realizarea programului de activităţi, stabilită de către Consiliu şi desemnează preşedintele fiecărei comisii tehnice. De asemenea, Biroul examinează orice propunere de modificare a Constituţiei ISSA.

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY