• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Ziua Internaţională a Persoanelor cu Disabilităţi

  Ziua Internaţională a Persoanelor cu Disabilităţi

   03.12.2010    19586 Accesări    

  În fiecare an, comunitatea internaţională consemnează la 03 decembrie – Ziua Internaţională a Persoanelor cu Disabilităţi, în semn de solidaritate cu aceste persoane.

  Republica Moldova a ratificat Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu disabilităţi (semnată la New-York, la 30 martie 2007), demonstrînd voinţa politică de a stabili obiective clar definite pentru elaborarea şi promovarea politicilor în domeniu şi ajustarea legislaţiei naţionale la prevederile internaţionale.

  Casa Naţională de Asigurări Sociale este autoritatea publică de stat prin care se implementează politica statului în domeniul protecţiei sociale.

  Conform datelor statistice oficiale, la situaţia de 01.10.2010 la evidenţa Casei Naţionale de Asigurări Sociale se află 178796 invalizi în total, divizaţi după gradul de invaliditate:

   gradul  I – 26474 persoane;

   gradul II – 117689 persoane;

   gradul  III – 34633 persoane.

  Din numărul total al invalizilor gestionaţi prin sistemul public de asigurări sociale - 131419 persoane sunt beneficiari de pensii de invaliditate, stabilite conform prevederilor Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr.156-XIV din 14.10.1998  pentru următoarele categorii de beneficiari:

   pensionari de invaliditate din cauza unei boli obişnuite – 127908 persoane, mărimea medie a pensiei constituie 676,22 lei;

   pensionari de invaliditate din cauza unui accident de muncă – 3414 persoane, mărimea medie a pensiei constituie 645,84 lei;

   pensionari de invaliditate din cauza unei boli profesionale – 97 persoane, mărimea medie a pensiei constituie 798,81 lei.

  Totodată, prin intermediul CNAS se efectuează stabilirea şi plata pensiilor de invaliditate, reglementată prin alte legi.

  Aşadar, în baza condiţiilor stipulate în Legea asigurării cu pensii a militarilor şi persoanelor din corpul de comandă şi trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23.06.1993, la situaţia de 01.10.2010 la evidenţa CNAS se află 991 pensionari de invaliditate din rîndul militarilor în termen, mărimea medie a pensiei, respectiv, constituie 778,60 lei, inclusiv după gradul de invaliditate:

   gradul I – 111 persoane, mărimea medie a pensiei constituie 991,54 lei;

   gradul II – 681 persoane, mărimea medie a pensiei constituie 821,35 lei;

   gradul III – 199 persoane, mărimea medie a pensiei constituie 513,56 lei.

       Conform prevederilor Legii privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl nr. 909-XII din 30.01.1992, prin intermediul CNAS se efectuează stabilirea şi plata pensiilor de invaliditate participanţilor la lichidarea avariei de la C.A.E. Cernobîl. Numărul invalizilor aflaţi la evidenţa CNAS constituie în total 2017 persoane, cuantumul mediu al pensiei – 1774,97 lei, din care:

   invalizi de gradul I – 288 persoane, mărimea medie a pensiei constituie 2246,84 lei;

   invalizi de gradul II – 1696 persoane, mărimea medie a pensiei constituie 1706,69 lei;

   invalizi de gradul III – 33 persoane, mărimea medie a pensiei constituie 1165,90 lei.

         De asemenea, prin sistemul public de asigurări sociale de stat se efectuează gestionarea beneficiarilor de alocaţii sociale de stat, stabilite conform prevederilor Legii privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni nr. 499-XIV din 14.07.1999, din care:

   alocaţie socială pentru invalizi din copilărie – 24679 persoane, mărimea medie constituie 252,90 lei;

   alocaţie socială pentru copii invalizi în vîrstă de pînă la 18 ani – 15167 persoane, mărimea medie constituie 260,01 lei ;

   alocaţie socială pentru invalizi – 4523 persoane, mărimea medie constituie 92,09 lei.

                În conformitate cu prevederile din Legea nominalizată, invalizii de gradul I sau cu severitatea I beneficiază de alocaţie socială pentru îngrijire, şi anume:

   invalizi din copilărie de gradul I, cu condiţia că aceste persoane nu se află la întreţinerea deplină a statului – 5257 persoane;

   persoanelor care îngrijesc la domiciliu un copil invalid, în vîrstă de pînă la 18 ani, cu severitatea I – 6096 persoane;

   invalizilor de gradul I nevăzători, pentru însoţire şi îngrijire la domiciliu – 4470 persoane;

   invalizilor de gradul I din rîndul participanţilor la lichidarea avariei de la Cernobîl – 24 persoane.

  Cuantumul alocaţiei respective constituie 300,00 lei lunar.

  În afară de pensiile şi alocaţiile sociale nominalizate mai sus, invalizii beneficiază şi de alte tipuri de prestaţii, şi anume: indemnizaţii de invaliditate, alocaţii lunare de stat invalizilor de război, participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi familiilor lor, compensaţii nominative pentru unele categorii de populaţie, compensaţii sociale în perioada rece a anului, ajutorul social, etc.

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY