• Prima   /  Mass-media   /  Noutăţi  /  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat semestrul I al anului 2010

  Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat semestrul I al anului 2010

   15.07.2010    7648 Accesări    

  Pentru luna iunie a anului curent s-a planificat  acumularea veniturilor în bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 697,5 mil. lei.

  Conform informaţiilor operative privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, planul stabilit a fost îndeplinit la nivel de 728,1 mil. lei sau în proporţie de 104,4%, inclusiv pe componentele de bază:

  -                      contribuţii au fost acumulate în sumă de 563,3 mil. lei, cu o executare a planului pe luna iunie la nivel de 105,7%;

  -                      transferurile  de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 164,1 mil. lei, în corespundere cu planurile şi cererile de finanţare;

  -                      dobînzi şi alte venituri au fost acumulate în sumă de 0,2 mil. lei.

  Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat în luna iunie au fost planificate în sumă de 682,7 mil. lei şi executate în sumă de 689,5 mil. lei, sau în proporţie de 101%, cu o creştere faţă de perioada respectivă a anului 2009 cu 76,7 mil. lei. 

  În luna iunie veniturile au depăşit cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat cu  38,6 mil. lei.

  În perioada de 6 luni ale anului 2010 planul stabilit în sumă de 3650,3 mil. lei la compartimentul „Venituri” a fost îndeplinit la nivel de 102,4%, inclusiv pe componentele de bază:

  - contribuţii s-au acumulat în sumă de 2793,2 mil. lei, ce reprezintă o executare a planului de 103,2%, cu o creştere în sumă de 81,1 mil. lei faţă de indicatorul respectiv, înregistrat în aceiaşi perioadă a anului 2009.

  Încasările zilnice la bugetul asigurărilor sociale de stat în perioada de raportare au constituit în mediu circa 19,9 mil. lei.

  - transferurile  de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 941,4 mil. lei, în corespundere cu planurile şi cererile de finanţare,  din care:

  ·         691,4 mil. lei – pentru plata prestaţiilor sociale - cu o creştere cu 184,0 mil. lei faţă de indicele real înregistrat în perioada de 6 luni ale anului 2009;

  ·         250,0 mil. lei – pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat;

  - dobînzi şi alte venituri au fost acumulate în sumă de 2,5 mil. lei.

  În perioada de 6 luni ale anului curent cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 4137,2 mil. lei, ce reprezintă o executare a indicelui stabilit pentru această perioadă la nivel de 100,1%; creşterea faţă de indicele înregistrat în perioada de 6 luni a anului 2009 a constituit 511,6 mil. lei.

  În perioada de 6 luni ale anului 2010 cheltuielile au depăşit veniturile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 399,6 mil. lei.

  Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 iulie 2010 a constituit  177,2 mil. lei.

  Prestaţiile cuvenite beneficiarilor pentru perioada de raportare au fost finanţate în termenii stabiliţi.

   
Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY