Calculatorul vârstei de pensionare

Informații utile

 1. Dreptul la pensie pentru limită de vîrstă, se acordă dacă sînt îndeplinite cumulativ condiţiile privind vîrsta de pensionare şi stagiul de cotizare prevăzut de Legea nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii.

* * *

 2. Potrivit art.41 al Legii nr.156-XIV din 14.10.1998, începând cu 1 iulie 2017, pentru bărbaţi a fost stabilită vârsta standard de pensionare de 62 ani 04 luni şi a crescut în fiecare an la 1 iulie cu 4 luni şi constituie 63 ani de la 01.07.2019, iar pentru femei a fost stabilită vârsta de pensionare de la 01.07.2017 de 57 ani 06 luni şi creşte în fiecare an la 1 iulie cu 6 luni până va constitui 63 ani către anul 2028 ( Tabel click ).

* * *

 3. De la 1 iulie 2017, pentru femeile care au născut şi educat pînă la vîrsta de 8 ani cinci şi mai mulţi copii se aplică vîrstele standard de pensionare prevăzute pentru femei, diminuate cu 3 ani.

* * *

 4. Stagiul de cotizare, conform art.42 al Legii nr.156-XIV din 14.10.1998, de la 1 iulie 2018 pentru bărbaţi constituie 34 ani, pentru femei de la 01.07.2017 a fost stabilit de 30 ani 6 luni, care de asemenea creşte cu 6 luni în fiecare an la 1 iulie până va constitui de la 1 iulie 2024 - 34 ani ( Tabel click ).

* * *

 5. Pensia pentru limita de vîrstă se stabileşte şi în condiţiile unui stagiu de cotizare incomplet de cel puţin 15 ani, atît pentru femei, cît şi pentru bărbaţi calculată proporţional stagiului de cotizare.

* * *

 6. Cererea de pensionare şi actele necesare se depun la Casa teritorială de asigurări sociale de la domiciliul asiguratului, unde se înregistrează în mod obligatoriu.

* * *

 7. Pensia pentru limită de vârstă se stabileşte de la data împlinirii vârstei de pensionare prevăzute dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 30 de zile de la această dată. În cazul în care termenul de depunere este depăşit, pensia se acordă de la data depunerii cererii şi a documentelor necesare, în condiţiile legii prevăzute la acel moment.

* * *

 8. Cînd persoana a atins vîrsta de pensionare (femeie/bărbat), dar nu are un stagiu minim de cel puţin 15 ani, i se acordă o alocaţie socială de stat pentru persoanele vîrstnice conform Legii privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni nr.499-XIV din 14.07.1999.

* * *

 9. Pentru informaţii suplimentare privind dreptul la pensie urmează să Vă adresaţi la Casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu.