• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Ajutoare   /  Alocaţie de integrare sau reintegrare profesională

  Alocaţie de integrare sau reintegrare profesională

  În temeiul Regulamentului privind acordarea ajutorului de şomaj şi alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională deţinătorilor de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 639 din 05.06.2006, cu modificările şi completările operate prin Hotărârea Guvernului nr.

  1202 din 05.12.2018, începând cu 10 februarie 2019, stabilirea cuantumului şi plata lunară a alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională şomerilor cu statut special se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

  Cuantumul alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională şomerilor cu statut special se stabileşte în mărime fixă de 400 lei.

  Alocaţia de integrare sau reintegrare profesională şomerilor cu statut special se plăteşte lunar, pentru luna precedentă, prin intermediul prestatorului de servicii de plată desemnat de către şomer. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către şomer încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.

  În cazul în care şomerul cu statut special nu a desemnat prestatorul de servicii de plată, plata alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională se transferă la oficiul poştal până la desemnarea unui prestator de servicii de plată.

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next