• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Ajutoare   /  Alocaţie de integrare sau reintegrare profesională

    Alocaţie de integrare sau reintegrare profesională

    În temeiul Regulamentului privind acordarea ajutorului de şomaj şi alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională deţinătorilor de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 639 din 05.06.2006, cu modificările şi completările operate prin Hotărârea Guvernului nr.

    1202 din 05.12.2018, începând cu 10 februarie 2019, stabilirea cuantumului şi plata lunară a alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională şomerilor cu statut special se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

    Cuantumul alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională şomerilor cu statut special se stabileşte în mărime fixă de 400 lei.

    Plata ajutorului de şomaj şi alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională se efectuează lunar, pentru luna precedentă, prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Sumele ajutorului de şomaj şi alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională stabilite și neprimite de beneficiar în decurs de 12 luni consecutive se suspendă și se achită retroactiv pe un termen ce nu depășește trei ani premergători lunii adresării, dar nu mai devreme de luna suspendării, în baza cererii depuse de către beneficiar la Casa Națională de Asigurări Socială. 

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY