• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Ajutoare   /  Ajutor de şomaj

  Ajutor de şomaj

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurare de şomaj, începând cu 10 februarie 2019, stabilirea cuantumului şi plata lunară a ajutorului de şomaj se realizează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

  Cuantumul ajutorului de şomaj

  Cuantumul lunar al ajutorului de şomaj se stabileşte în funcţie de circumstanţele în care persoana a încetat activitatea de muncă, după cum urmează:

  a) 50% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei realizat în ultimele
  12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cu statut de şomer - în cazul încetării activităţii de muncă ca urmare a lichidării sau încetării activităţii angajatorului, reducerii numărului sau a statelor de personal ori în cazul decesului, declarării decedat sau dispărut fără veste, prin hotărârea instanţei de judecată, a angajatorului persoană fizică;

  b) 40% din venitul mediu lunar asigurat al persoanei realizat în ultimele
  12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cu statut de şomer - în cazul încetării activităţii de muncă în alte circumstanţe decât cele indicate la lit. a).

  Venitul mediu lunar asigurat se determină prin împărţirea la 12 a venitului asigurat realizat la toate unităţile în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cu statut de şomer, venit din care au fost calculate şi achitate contribuţii de asigurări sociale.

  Cuantumul lunar al ajutorului de şomaj nu poate depăşi cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul precedent datei stabilirii dreptului la ajutor de şomaj.

  În cazul în care, cuantumul lunar al ajutorului de şomaj depăşeşte cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul precedent, ajutorul de şomaj se stabileşte în cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul precedent.

  În cazul şomerilor cu statut special, cuantumul lunar al ajutorului de şomaj se stabileşte în mărime de 700 lei.

  Perioada de plată a ajutorului de şomaj

  Perioada de plată a ajutorului de şomaj se stabileşte diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare al şomerului, după cum urmează:

  a) 5 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între cel puţin 12 luni şi 10 ani;

  b) 7 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 10 şi 15 ani;

  c) 9 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare de peste 15 ani.".

   

  Plata ajutorului de şomaj se efectuează lunar, pentru luna precedentă, prin intermediul prestatorului de servicii de plată desemnat de către şomer. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către şomer încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.

  În cazul în care şomerul nu a desemnat prestatorul de servicii de plată, plata ajutorului de şomaj se transferă la oficiul poştal până la desemnarea unui prestator de servicii de plată.

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next