• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Ajutoare   /  Ajutor de deces

  Ajutor de deces

  Ajutorul de deces se acordă o singură dată, în sumă fixă, unei singure persoane care prezintă actul de înregistrare a decesului, eliberat de organul abilitat al Republicii Moldova, în caz de deces:

  a)    al asiguratului în sistemul public de asigurări sociale, indiferent de durata stagiului de cotizare realizat;

  b)   pensionarului din sistemul public de asigurări sociale;

  c)    şomerului cu drept la ajutor de şomaj;

  d)   persoanei care nu are statut de asigurat, dar a realizat un stagiu de cotizare, indiferent de durata acestuia.

  În caz de deces al persoanei neasigurate, ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul/soţia, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, unei persoane care dovedeşte că a suportat cheltuielile legate de înmormântare.

  Persoana neasigurată beneficiază de dreptul la ajutor de deces pentru membrul familiei aflat în întreţinerea sa în cazul în care persoana decedată nu are dreptul la ajutor de deces din sistemul public de asigurări sociale.

  Membru de familie, în sensul legii, poate fi:

  ·        soţul/soţia;

  ·        copiii;

  ·        părinţii.

   

   

  Ajutorul de deces se stabileşte în baza cererii depuse de către o singură persoană care are dreptul de a o primi, însoţită de următoarele documente: 

      a) buletinul de identitate/buletinul provizoriu (în original şi în copie);

      b) certificatul de deces sau, după caz, actul de înregistrare a decesului (în original şi în copie);

      c) după caz, actele ce confirmă cheltuielile ocazionate de deces.

  În cazul naşterii unui copil mort, la cerere se anexează următoarele documente:

      a) buletinul de identitate/buletinul provizoriu (în original şi în copie);

      b) certificatul ce confirmă naşterea copilului mort, eliberat de instituţia medicală;

      c) actele ce confirmă cheltuielile ocazionate de deces.

  Membrul de familie este obligat să confirme gradul de rudenie prin următoarele documente:

  a) certificat de naştere (în original şi în copie);

  b) certificat de căsătorie (în original şi în copie).

   

  Cererea privind acordarea ajutorului de deces se depune în termen de 12 luni de la data decesului în casa teritorială de asigurări sociale în care s-a aflat la evidenţă sau în raza căreia a domiciliat  persoana decedată.

  Ajutorul de deces se stabileşte şi se plăteşte în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii tuturor actelor necesare.

   

   

  Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

  Cuantumul ajutorului de deces acordat în anul 2020 constituie 1100 lei.

   

   

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY