• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Ajutoare   /  Ajutor de deces

  Ajutor de deces

  Ajutorul de deces se acordă  o singură  dată,  în sumă  fixă, unei singure persoane, care poate fi, după caz, soţul/soţia supravieţuitor/supravieţuitoare, copilul, părintele, tutore, curatorul, conform legislaţiei în vigoare, sau, în lipsa acesteia, persoanei care dovedeşte că  a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

   Ajutorul de deces se acordă  în caz de deces:

  a)     al asiguratului, indiferent de durata stagiului de cotizare realizat;

  b)    persoanei neasigurate;

  c)     pensionarului din sistemul public de asigurări sociale; 

  d)    şomerului cu drept la ajutor de şomaj; 

  e)     persoanei care nu are statut de asigurat, dar care a realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani.

  Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului persoanei neasigurate cu condiţia că nici unul dintre membrii familiei acesteia nu are dreptul la ajutor de deces din sistemul public de asigurări sociale pentru persoana decedată. 

  Asiguratul, şomerul şi pensionarul beneficiază de dreptul la ajutor de deces în caz de deces al unui membru de familie care nu avea drept de asigurări sociale.

  Membru de familie se consideră:

       a) soţul/soţia;

      b) părinţii;

      c) copiii până la vârsta de 18 ani sau, dacă îşi făceau studiile la secţia cu frecvenţă la zi la o instituţie de învăţământ, - până la absolvire, însă până la atingerea vârstei de 23 de ani, precum şi copiii inapţi pentru  muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă până la atingerea vârstelor menţionate.

  Persoana neasigurată beneficiază de dreptul la ajutor de deces pentru membrul familiei aflat în întreţinerea sa în cazul în care persoana decedată nu are dreptul la ajutor de deces din sistemul public de asigurări sociale, precum şi în cazul în care nici unul dintre membrii familiei nu are dreptul la ajutor de deces din sistemul public de asigurări sociale pentru persoana decedată.

  Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

   

   

  Ajutorul de deces se stabileşte în baza cererii depuse de către o singură persoană care are dreptul de a o primi, însoţită de următoarele documente:

      a) buletinul de identitate/buletinul provizoriu (în original şi în copie);

      c) certificatul de deces (în copie).

  În cazul naşterii unui copil mort, la cerere se anexează următoarele documente:

      a) buletinul de identitate/buletinul provizoriu (în original şi în copie);

      b) certificatul ce confirmă naşterea copilului mort, eliberat de instituţia medicală;

     Membru de familie este obligat să confirmă gradul de rudenie prin următoarele documente:

  a) certificat de naştere (în original şi în copie);

   

  b) certificat de căsătorie (în original şi în copie).

  Cererea privind acordarea ajutorului de deces se depune în termen de 12 luni de la data decesului în casa teritorială de asigurări sociale în care s-a aflat la evidenţă sau în raza căreia a domiciliat  persoana decedată.

  Ajutorul de deces se stabileşte şi se plăteşte în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii tuturor actelor necesare.

   

   

Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next