• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Alocaţii   /  Alocaţii sociale de stat

  Alocaţii sociale de stat

  De dreptul la alocaţie beneficiază persoanele care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat, din rândul cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi al cetăţenilor străini cu domiciliul legal pe teritoriul Republicii Moldova. 

  Beneficiarii alocaţiilor sociale
  1.    persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii;
  2.    persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii din copilărie;
  3.    copiilor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii cu vîrsta de pînă la 18 ani;
  4.    copii în cazul pierderii întreţinătorului de la vîrsta de 18 ani sau pînă la 23 ani dacă îşi continuă studiile la zi;
  5.    persoanele vîrstnice;
  6.    alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere:
  - copiii cu dizabilităţi severe în vîrstă de pînă la 18 ani;
  - persoanele cu dizabilităţi severe din copilărie;
  - persoanele cu dizabilităţi severe nevăzătoare.

  Termenul de stabilire a alocaţiei sociale
  1.    alocaţia pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii din copilărie şi pentru copiii cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii în vîrstă de pînă la 18 ani – de la data emiterii de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de către structurile acestuia a deciziei de încadrare în grad de dizabilitate, dacă cererea cu actele necesare a fost depusă în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei.
  2.    alocaţia pentru copii în cazul pierderii întreţinătorului – din ziua decesului întreţinătorului dacă cererea cu actele necesare a fost depusă în termen de 60 de zile de la ziua decesului;
  3.    alocaţia pentru persoane vîrstnice - de la data împlinirii vîrstei de pensionare, dacă cererea cu actele necesare a fost depusă în termen de 30 de zile de la această dată;
  4.    alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere - de la data stabilirii alocaţiei sociale sau pensiei pentru persoanele cu dizabilităţi.

  În cazul în care termenele au fost depăşite, alocaţiile respective se stabilesc şi se plătesc de la data depunerii cererii cu actele necesare.

   

  Documentele necesare
  1.    persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii; persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii din copilărie; copiilor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii cu vîrsta de pînă la 18 ani:
  - buletinul de identitate;
  - certificatul de naştere al copilului;
  - certificatul Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă;

  2.    copii în cazul pierderii întreţinătorului:
  - buletinul de identitate;
  - certificatul de naştere al copilului;
  - certificatul de deces al întreţinătorului;
  - certificat despre componenţa familiei;
  - certificatul despre studii a copilului în vîrstă de la 18 la 23 ani.

  3.    persoanele vîrstnice:
           - buletinul de identitate

  4.    alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere (copiii cu dizabilităţi severe în vîrstă de pînă la 18 ani; persoanele cu dizabilităţi severe din copilărie; persoanele cu dizabilităţi severe nevăzătoare):
  - buletinul de identitate;
  - certificatul de naştere al copilului;
  - certificatul Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă.


   

  -  persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii  - 40 % din cuantumul pensiei minime indexate pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, stabilit anual de către Guvern;

  -    persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii din copilărie  - 100% din cuantumul pensiei minime indexate pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, stabilit anual de către Guvern;

  -  copiii cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii în vârstă de până la 18 ani 100% din cuantumul pensiei minime indexate pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, stabilit anual de către Guvern;

  -  copiii care au pierdut întreţinătorul - 40% din cuantumul pensiei minime indexate pentru limită de vârstă, stabilit anual de către Guvern, pentru fiecare copil;

  -   persoanele care au atins vârsta de pensionare - 20% din cuantumul pensiei minime indexate pentru limită de vârstă, stabilit anual de către Guvern;

  -   persoanele care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează un copil cu dizabilităţi severe în vârstă de până la 18 ani 80% din cuantumul pensiei minime indexate pentru limită de vârstă, stabilit anual de către Guvern ;

  -   persoanele cu dizabilităţi severe din copilărie - pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere 80% din cuantumul pensiei minime indexate pentru limită de vârstă, stabilit anual de către Guvern .

  - persoanele cu dizabilităţi severe nevăzătoare - pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere 80% din cuantumul pensiei minime indexate pentru limită de vârstă, stabilit anual de către Guvern .

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY