• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Alocaţii sociale   /  Alocaţii sociale de stat

  Alocaţii sociale de stat

  De dreptul la alocaţie beneficiază persoanele care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat, din rândul cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi al cetăţenilor străini cu domiciliul legal pe teritoriul Republicii Moldova.

   

  - buletinul de identitate;

  - certificatul Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă;

  - certificatul de deces al întreţinătorului;

  -  certificatul de naştere al copilului;

  -  certificatul despre studii al copilului în vârstă de la 18 la 23 de ani;

  -  certificat că nu se află la întreţinerea deplină a statului, nu sunt beneficiare ale serviciului de asistenţă personală ori  ale serviciului de îngrijire socială la domiciliu;

  -  alte documente după necesitate.

   

  -  persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii  - 30 % din cuantumul pensiei minime indexate pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, stabilit anual de către Guvern;

  -    persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii din copilărie  - 80% din cuantumul pensiei minime indexate pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, stabilit anual de către Guvern;

  -  copiii cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii în vârstă de până la 18 ani 80% din cuantumul pensiei minime indexate pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, stabilit anual de către Guvern;

  -  copiii care au pierdut întreţinătorul - 30% din cuantumul pensiei minime indexate pentru limită de vârstă, stabilit anual de către Guvern, pentru fiecare copil;

  -   persoanele care au atins vârsta de pensionare - 15% din cuantumul pensiei minime indexate pentru limită de vârstă, stabilit anual de către Guvern;

  -   persoanele care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează un copil cu dizabilităţi severe în vârstă de până la 18 ani 75% din cuantumul pensiei minime indexate pentru limită de vârstă, stabilit anual de către Guvern ;

  -   persoanele cu dizabilităţi severe din copilărie - pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere 75% din cuantumul pensiei minime indexate pentru limită de vârstă, stabilit anual de către Guvern .

  - persoanele cu dizabilităţi severe nevăzătoare - pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere75% din cuantumul pensiei minime indexate pentru limită de vârstă, stabilit anual de către Guvern .

   

Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next