• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Alocaţii   /  Alocaţii lunare de stat

  Alocaţii lunare de stat

  Dreptul la alocaţie lunară de stat îl au unele categorii de populaţie din rândul beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale de stat sau celor care nu beneficiază de pensii  sau de alocaţii sociale de stat.

   -  buletinul de identitate; 
   -  documentul ce confirmă  dreptul la alocaţie (certificate, legitimaţii):

   -  alte documente  în caz de necesitate.

   

  - invaliziii din rândul militarilor, ofiţerilor de informaţii şi securitate, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din sistemul penitenciar, a căror invaliditate este cauzată de rănire, contuzionare sau schilodire în perioada celui de-al doilea război mondial, precum şi în timpul îndeplinirii altor îndatoriri de serviciu militar sau special, ori este cauzată de afecţiuni legate de aflarea pe front, în detaşamente şi formaţiuni de partizani, în organizaţii şi grupe ilegale în perioada celui de-al doilea război mondial:

  de gradul I - 1000 de lei;

  de gradul II - 850 de lei;

  de gradul III - 775 de lei;

  - invaliziiii  din rândul militarilor, ofiţerilor de informaţii şi securitate, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din sistemul penitenciar, a căror invaliditate este cauzată de rănire, contuzionare sau schilodire la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobâl, în perioada participării la acţiunile de luptă pe teritoriul altor state, în timpul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova ori este cauzată de afecţiuni legate de participarea la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobâl, inclusiv persoanelor care au devenit invalide în urma participării la lichidarea consecinţelor avariei, fiind trimise în deplasări de serviciu de către ministere, departamente, întreprinderi şi organizaţii, sau la acţiunile de luptă în timp de pace, precum şi persoanelor care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit invalide în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar sau special, persoanelor, inapte de muncă, care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare şi au dobândit cetăţenia Republicii Moldova:

  de gradul I - 700 de lei; din 01.01.2021 - 800 de lei

  de gradul II - 550 de lei; din 01.01.2021 - 650 de lei

  de gradul III - 475 de lei; din 01.01.2021 - 575 de lei

  - participanţiii la cel de-al doilea război mondial din rândul militarilor care şi-au satisfăcut serviciul militar în componenţa armatei de operaţii, detaşamentelor şi formaţiunilor de partizani, din rîndul membrilor organizaţiilor şi grupelor ilegale, foştilor deţinuţi în lagărele de concentrare fasciste şi în ghetouri, în alte locuri de detenţie forţată, create de Germania fascistă şi de aliaţii acesteia în perioada celui de-al doilea război mondial, văduvelor Eroilor Uniunii Sovietice, persoanelor care au lucrat ca angajaţi civili în armata de operaţii în anii celui de-al doilea război mondial, persoanelor care s-au aflat în oraşul Leningrad (Sankt Petersburg) în perioada blocadei (8 septembrie 1941 - 27 ianuarie 1944), persoanelor antrenate de organelle puterii locale la strângerea munițiilor și a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor în anii celui de-al doilea război mondial - 700 de lei;

  - soţilor supravieţuitori, inapţi de muncă, ai participanţilor la cel de-al doilea război mondial sau la acţiuni de luptă în timp de pace din rândurile militarilor şi ofiţerilor de informaţii şi securitate, căzuţi la datorie, sau ai participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobâl decedaţi, sau ai invalizilor de război decedaţi, dacă nu s-au recăsătorit - 500 de lei. Dreptul la alocaţia lunară de stat îl are soțul/soția care s-a aflat în relaţie de căsătorie cu persoana căzută la datorie sau, după caz, decedată, la data decesului acesteia; 

  - copiii participanţilor la cel de-al doilea război mondial sau la acţiuni de luptă în timp de pace din rândurile militarilor şi ofiţerilor de informaţii şi securitate, căzuţi la datorie, sau ai invalizilor de război decedaţi, copiilor participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobâl, decedaţi, până la atingerea vârstei de 18 ani sau după această vârstă, dacă îşi continuă studiile în instituţiile de învăţământ la cursurile de zi până la terminarea studiilor, însă cel mult până la atingerea vârstei de 23 de ani, - 250 de lei pentru fiecare;

  - unuia dintre părinţii, inapţi de muncă, ai participanţilor (din rândurile militarilor şi ofiţerilor de informaţii şi securitate) la acţiunile de luptă în timp de pace sau la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova căzuţi la datorie, ai militarilor căzuţi la datorie sau decedaţi în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar în termen în rândurile Armatei Sovietice sau ale Armatei Naţionale, sau ai participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobâl, decedaţi - 500 de lei;

  - persoanele decorate cu ordine şi medalii pentru muncă asiduă şi serviciu militar impecabil în spatele frontului în anii celui de-al doilea război mondial - 275 de lei;

  - persoanelor participante la acţiunile de luptă din Afghanistan, precum şi la acţiunile de luptă de pe teritoriile altor state, din rândul militarilor şi angajaţilor civili ai Armatei Sovietice, Flotei Maritime Militare, ai organelor securităţii de stat, colaboratorilor organelor afacerilor interne ale fostei U.R.S.S.; lucrătorilor din aceste categorii care au fost trimişi de organele puterii de stat ale fostei U.R.S.S. în alte state şi care au participat la acţiuni de luptă pe teritoriul acestora - 500 de lei;

   - militariii aflaţi în serviciul activ, rezerviştilor chemaţi la concentrare, voluntarilor şi colaboratorilor organelor afacerilor interne, ai organelor securităţii de stat şi ai sistemului penitenciar, incluşi în efectivul unităţilor militare şi al structurilor speciale aflate pe poziţiile de luptă, precum şi militarilor, colaboratorilor organelor afacerilor interne, ai organelor securităţii de stat şi ai sistemului penitenciar şi persoanelor civile delegate în aceste unităţi pentru îndeplinirea unor misiuni speciale în scop de asigurare a eficienţei acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova - 500 de lei.

  - victimele reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917-1990 - 500 de lei.

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY