• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Ajutoare   /  Ajutor material unic pentru însănătoşire cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl

  Ajutor material unic pentru însănătoşire cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl

  De dreptul la ajutor material unic pentru însănătoşire beneficiază:

  1.     persoanele indicate la articolul 6 din Legea nr. 909/1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl:

  a) Persoanele care s-au îmbolnăvit şi au suferit de boală actinică cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobîl, precum şi persoanele cu dizabilităţi a căror dizabilitate e în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobîl, dintre care fac parte:

  - persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat la lichidarea urmărilor avariei în zona de înstrăinare sau la alte lucrări la C.A.E. Cernobâl;

  - militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne, supuşii militari recrutaţi în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în perioada dată serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi cele de căi  ferate,  în alte formaţiuni şi au fost atraşi  la lucrări de lichidare a urmărilor avariei în zona de înstrăinare sau la alte lucrări la C.A.E. Cernobâl;

  - persoanele care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare şi au primit cetăţenia Republicii Moldova.

  b) Persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat în anii 1986-1987 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobâl, în zona de înstrăinare, precum şi militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne, supuşii militari recrutaţi în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitaea Statului, în trupele de interne şi cele de căi ferate, în alte formaţiuni militare şi care au îndeplinit lucrări de lichidare a urmărilor avariei în cauză în zona de înstrăinare.

  c) Persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat în anii 1988-1990 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E.Cernobâl, în zona de înstrăinare, precum şi militarii în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi în cele de căi ferate, în alte formaţiuni militare şi care au  îndeplinit lucrări de lichidare a urmărilor avariei în cauză în zona de înstrăinare.

  2. persoanele cu dizabilităţi din categoriile indicate la punctul 1 al Hotărârii Guvernului nr. 575/1992, cu privire la acordarea de înlesniri colaboratorilor subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au imbolnăvit de boală actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi, şi anume:

  - militarii şi angajaţii civili din rîndul Forţelor Armate ale fostei U.R.S.S., ale trupelor şi organelor Ministerului Securităţii Naţionale, trupelor interne, trupelor de căi ferate şi ale altor formaţiuni militare, din rîndurile personalului de conducere şi efectivului de rînd al organelor afacerilor interne, care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au devenit persoane cu dizabilităţi ca urmare a catastrofei de la Cernobîl.

   

   

   

  a)      cerere  pentru acordarea ajutorului material;

  b)       originalul şi copia legitimaţiei de participare la lichidarea  consecinţelor avariei  de la Cernobâl sau experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor  acestora la obiectivele atomice civile sau militare;

  c)      originalul şi copia actului de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova;

  d)     certificatul eliberat de către Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau ale structurilor acestuia. 

   

   

  a)      persoane cu dizabilităţi - în mărime de două salarii medii lunare pe republic, stabilite pentru anul precedent;

  b)      persoanele care au participat  în anii 1986-1987 la lichidarea catastrofei de la C.A.Cernobâl - în mărime de un salariu medii lunar pe republică, stabilit pentru anul precedent;

  c)      persoanele care au participat  în anii 1988-1990 la lichidarea catastrofei de la C.A.Cernobâl. în mărime de 50% din salariu mediu lunar pe republică, stabilit pentru anul precedent;

  d)     ajutorul material unic anual pentru întremarea persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate din subdiviziunile de risc deosebit, în mărime de două salarii medii lunare pe republică pe anul precedent;

  e)     ajutorul material unic anual pentru întremarea persoanelor cu dizabilităţi medii din subdiviziunile de risc deosebit, în mărime de 1,5 salarii medii lunare pe republică pe anul precedent.

  Ajutorul material unic se stabileşte şi se achită odată de an  şi nu se recalculează pentru anul stabilit.

  Plata ajutorului material unic se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar și disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay). Evidența plății ajutorului material unic se efectuează de către Casa Națională de Asigurări Sociale."

   

   

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY