• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Compensaţii   /  Plata concediului suplimentar pentru unele categorii de persoane care au suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl

  Plata concediului suplimentar pentru unele categorii de persoane care au suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl

  De plata pentru concediul suplimentar beneficiază persoanele indicate în articolul 6 din Legea nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 şi persoanele indicate în punctul 1 din Hotărârea Guvernului nr.575 din 2 septembrie 1992, şi anume:

  a) persoanele care s-au îmbolnăvit şi au suferit de boala actinică cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobâl, precum şi persoanele cu dizabilităţi a căror dizabilitate e în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobâl, dintre care fac parte:

  persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat la lichidarea urmărilor avariei în zona de înstrăinare sau la alte lucrări la C.A.E. Cernobâl;

  militarii, angajaţii organelor afacerilor interne, supuşii militari recrutaţi în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în perioada dată serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi cele de căi ferate, în alte formaţini şi au fost antrenaţi la lucrări de lichidare a urmărilor avariei în zona de înstrăinare sau la alte lucrări la C.A.E. Cernobâl;

  persoanele care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare şi au dobândit cetăţenia Republicii Moldova;

  a1) persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat în anii 1986-1987 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobâl, în zona de înstrăinare, precum şi militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne, supuşii militari recrutaţi în cantonamente speciale, acei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi cele de căi ferate, în alte formaţiuni militare şi care au îndeplinit lucrări de lichidare a urmărilor avariei în cauză în zona de înstrăinare;

  a2) persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat în anii 1988-1990 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobâl, în zona de înstrăinare, precum şi militarii, recrutaţi în cantonamente speciale, acei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi cele de căi ferate, în alte formaţiuni militare şi care au îndeplinit lucrări de lichidare a urmărilor avariei în cauză în zona de înstrăinare;

  b) colaboratorii subdiviziunilor de risc deosebit (militarii şi angajaţii civili din rândurile Forţelor Armate ale fostei U.R.S.S., ale trupelor şi organelor Ministerului Securităţii Naţionale, trupelor interne, trupelor de căi ferate şi ale altor formaţiuni militare, din rândurile personalului de conducere şi ale efectivului de rând ale organelor afacerilor interne) care s-au îmbolnăvit de boala actinică sau au fost încadraţi în grad de dizabilitate şi au participat nemijlocit la:

  - experimentarea armei nucleare în atmosferă şi a substanţelor radioactive de luptă, la aplicaţiile în cadrul cărora a fost folosită o astfel de armă, până la data încetării reale a acestor experimente şi aplicaţii;

  - experimentările subterane ale armei nucleare în condiţiile unor niveluri de radiaţie depăşite şi ale altor factori distructivi ai armei nucleare;

  - asamblarea armei nucleare (efectivele unor subdiviziuni);

  - lichidarea avariilor la instalaţiile nucleare ale navelor de suprafaţă şi submarinelor, precum şi la alte obiective militare;

  - experimentările subterane ale armei nucleare, executarea şi asigurarea lucrărilor de colectare şi îngropare a substanţelor radioactive.

   

  Plata pentru concediul suplimentar se stabileşte de către angajator pe baza cererii depuse de către beneficiar, cu condiţia prezentării documentelor necesare.

  La cerere urmează a fi anexate, în mod obligatoriu, următoarele documente în copie:

  -buletinul de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova;

  -legitimaţia de participare la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl;

  -certificatul de dizabilitate şi capacitate de muncă eliberat de către Consiliul Naţional pentru  Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile sale ce confirmă că încadarea în grad de dizabilitate este cauzată de avaria de la Cernobîl;

  -legitimaţia de colaborator al subdiviziunilor de risc deosebit.

  Cererea, împreună cu documentele menţionate mai sus, se depune la locul de muncă până la 31 decembrie al anului respectiv.

  Solicitantul va depune la Casa teritorială de asigurări sociale de la locul de trai cererea privind plata pentru concediul suplimentar, certificatul cu suma fixată de la angajator pentru plată şi copia ordinului de acordare a concediului suplimentar.

   

  Plata compensaţiilor calendaristice şi ajutoarelor material acordate cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl şi familiilor lor se efectuează de către prestatorul de servicii de plată desemnat , prin cerere, de către beneficiar. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.

  Compensaţia se plăteşte personal titularului, tutorelui, curatorului, mandatarului acestora.

  Compensaţia se plăteşte mandatarului numai la prezentarea procurii, a cărei valabilitate nu poate fi mai mare de 6 luni consecutive. În cazul în care beneficiarul se stabileşte cu domiciliul peste hotarele ţării, compensaţia se plăteşte pînă în luna în care a fost scos de la evidenţă. În cazul în care beneficiarul îşi schimbă locul de trai, plata compensaţiei se suspendă la locul precedent de trai şi este reluată în baza cererii depuse de beneficiar prin decizia casei teritoriale de asigurări sociale de la locul nou de trai. În cazul în care compensaţia este stabilită, iar beneficiarul nu a reuşit s-o primească din cauza decesului, datoria la plata compensaţiei poate fi achitată integral, inclusiv pe luna în care a decedat, soţului supravieţuitor, părinţilor, copiilor acestuia, iar în cazul lipsei acestora - persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Plata compensaţiei pe perioada privaţiunii de libertate nu se suspendă. Plata compensaţiei persoanelor condamnate sau deţinute în instituţii penitenciare se suspendă la locul de trai şi se transferă pe contul curent al acestuia pentru mijloacele intrate temporar în posesia instituţiei penitenciare în care se deţine persoana.

  Persoanelor care locuiesc în aziluri (cămine) pentru bătrîni şi invalizi compensaţia se achită pe deplin.

   

   

  Suma necesară pentru plata concediului suplimentar se calculează de către angajator.

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY