• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Compensaţii   /  Plata concediului suplimentar de 14 zile calendaristice cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl

  Plata concediului suplimentar de 14 zile calendaristice cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl

  De plata pentru concediul suplimentar beneficiază persoanele indicate în articolul 6 din Legea nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 şi persoanele indicate în punctul 1 din Hotărârea Guvernului nr.575 din 2 septembrie 1992, şi anume:

  a) persoanele care s-au îmbolnăvit şi au suferit de boala actinică cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobâl, precum şi invalizii a căror invaliditate e în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobâl, dintre care fac parte:

  persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat la lichidarea urmărilor avariei în zona de înstrăinare sau la alte lucrări la C.A.E. Cernobâl;

  militarii, angajaţii organelor afacerilor interne, supuşii militari recrutaţi în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în perioada dată serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi cele de căi ferate, în alte formaţini şi au fost antrenaţi la lucrări de lichidare a urmărilor avariei în zona de înstrăinare sau la alte lucrări la C.A.E. Cernobâl;

  persoanele care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare şi au dobândit cetăţenia Republicii Moldova;

  a1) persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat în anii 1986-1987 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobâl, în zona de înstrăinare, precum şi militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne, supuşii militari recrutaţi în cantonamente speciale, acei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi cele de căi ferate, în alte formaţiuni militare şi care au îndeplinit lucrări de lichidare a urmărilor avariei în cauză în zona de înstrăinare;

  a2) persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat în anii 1988-1990 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobâl, în zona de înstrăinare, precum şi militarii, recrutaţi în cantonamente speciale, acei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi cele de căi ferate, în alte formaţiuni militare şi care au îndeplinit lucrări de lichidare a urmărilor avariei în cauză în zona de înstrăinare;

  b) colaboratorii subdiviziunilor de risc deosebit (militarii şi angajaţii civili din rândurile Forţelor Armate ale fostei U.R.S.S., ale trupelor şi organelor Ministerului Securităţii Naţionale, trupelor interne, trupelor de căi ferate şi ale altor formaţiuni militare, din rândurile personalului de conducere şi ale efectivului de rând ale organelor afacerilor interne) care s-au îmbolnăvit de boala actinică sau au devenit invalizi şi au participat nemijlocit la:

  - experimentarea armei nucleare în atmosferă şi a substanţelor radioactive de luptă, la aplicaţiile în cadrul cărora a fost folosită o astfel de armă, până la data încetării reale a acestor experimente şi aplicaţii;

  - experimentările subterane ale armei nucleare în condiţiile unor niveluri de radiaţie depăşite şi ale altor factori distructivi ai armei nucleare;

  - asamblarea armei nucleare (efectivele unor subdiviziuni);

  - lichidarea avariilor la instalaţiile nucleare ale navelor de suprafaţă şi submarinelor, precum şi la alte obiective militare;

  - experimentările subterane ale armei nucleare, executarea şi asigurarea lucrărilor de colectare şi îngropare a substanţelor radioactive.

   

  Plata pentru concediul suplimentar se stabileşte de către angajator pe baza cererii depuse de către beneficiar, cu condiţia prezentării documentelor necesare.

  La cerere urmează a fi anexate, în mod obligatoriu, următoarele documente în copie:

  -buletinul de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova;

  -legitimaţia de participare la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl;

  -certificatul eliberat de Consiliul republican de expertiză medicală a vitalităţii ce confirmă că stabilirea invalidităţii este cauzată de avaria de la Cernobâl;

  -legitimaţia de colaborator al subdiviziunilor de risc deosebit.

  Cererea, împreună cu documentele menţionate mai sus, se depune la locul de muncă până la 31 decembrie al anului respectiv.

  Solicitantul va depune la Casa teritorială de asigurări sociale de la locul de trai cererea privind plata pentru concediul suplimentar, certificatul cu suma fixată de la angajator pentru plată şi copia ordinului de acordare a concediului suplimentar.

   

  Concediul suplimentar se stabileste de către angajator în baza cererii depuse de către beneficiar.

   

Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next