• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Compensaţii   /  Compensaţia unică familiilor ce şi-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E.Cernobîl

  Compensaţia unică familiilor ce şi-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E.Cernobîl

  - soţii (soţiile) care nu s-au recăsătorit;

  - copiii până la atingerea vârstei de 18 ani, iar în cazul în care aceştia îşi continuă studiile în instituţii de învăţământ la cursurile de zi - până la absolvirea instituţiei respective, însă cel mult până la atingerea vârstei de 23 de ani.

   

  - cererea;

  - certificatul de deces al  întreţinătorului;

  - legitimaţia de participare la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl a întreţinătorului în originar şi copie;

   

  În cazul în care beneficiar este soţia (soţul) întreţinătorului decedat, se prezintă suplimentar în originar şi copie următoarele documente.

  - certificatul de căsătorie;

  - buletinul de identitate;

  - certificatul privind starea civilă.

  În cazul în care beneficiar este copilul întreţinătorului decedat, se prezintă suplimentar în originar şi copie următoarele documente.

  - certificatul de naştere a copilului;

  - actul de identitate al reprezentantului legal, însoţit de decizia autorităţii tutelare (dacă copilul întreţinătorului decedat e minor);

  - certificatul de studii eliberat de instituţia de învăţământ respectivă, pentru copiii care au vârsta  cuprinsă între 18 şi 23 ani;

  - buletinul de identitate, dacă copilul întreţinătorului a depăşit vârsta de 18 ani (în cazul în care acesta îşi continuă studiile de învăţământ în instituţii de învăţământ la cursurile de zi şi nu a depăşit vârsta de 23 ani), dar îndeplinea condiţiile stabilite în prezentul Regulament la data decesului întreţinătorului.

   

  Compensaţia unică pentru familiile care si-au pierdut întreţinătorul se acordă în mărime de 15 salarii medii lunare pe republică, stabilite pentru anul precedent decesului întreţinătorului.

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY