• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Compensaţii   /  Compensaţia unică familiilor ce şi-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E.Cernobîl

  Compensaţia unică familiilor ce şi-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E.Cernobîl

  - soţii (soţiile) care nu s-au recăsătorit;

  - copiii până la atingerea vârstei de 18 ani, iar în cazul în care aceştia îşi continuă studiile în instituţii de învăţământ la cursurile de zi - până la absolvirea instituţiei respective, însă cel mult până la atingerea vârstei de 23 de ani.

   

  - cererea;

  - certificatul de deces al  întreţinătorului;

  - legitimaţia de participare la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl a întreţinătorului în originar şi copie;

   

  În cazul în care beneficiar este soţia (soţul) întreţinătorului decedat, se prezintă suplimentar în originar şi copie următoarele documente.

  - certificatul de căsătorie;

  - buletinul de identitate;

  - certificatul privind starea civilă.

  În cazul în care beneficiar este copilul întreţinătorului decedat, se prezintă suplimentar în originar şi copie următoarele documente.

  - certificatul de naştere a copilului;

  - actul de identitate al reprezentantului legal, însoţit de decizia autorităţii tutelare (dacă copilul întreţinătorului decedat e minor);

  - certificatul de studii eliberat de instituţia de învăţământ respectivă, pentru copiii care au vârsta  cuprinsă între 18 şi 23 ani;

  - buletinul de identitate, dacă copilul întreţinătorului a depăşit vârsta de 18 ani (în cazul în care acesta îşi continuă studiile de învăţământ în instituţii de învăţământ la cursurile de zi şi nu a depăşit vârsta de 23 ani), dar îndeplinea condiţiile stabilite în prezentul Regulament la data decesului întreţinătorului.

   

  Compensaţia unică pentru familiile care si-au pierdut întreţinătorul se acordă în mărime de 15 salarii medii lunare pe republică, stabilite pentru anul precedent decesului întreţinătorului.

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next