• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Compensaţii   /  Compensaţie bănească pentru persoanele participante la C.A.E. Cernobâl

  Compensaţie bănească pentru persoanele participante la C.A.E. Cernobâl

  -  persoanele cu dizabilităţi;

  -  persoanele care au participat  în anii 1986-1987 la lucrătile  de lichidare a consecinţelor  avariei de la Cernobâl;

  -  persoanele care au participat în anii  1988-1990 la lucrările de lichidare a  consecinţelor  avariei de la Cernobâl;

  - colaboratorii subdiviziunilor de risc deosebit, care s-au îmbolnăvit de boală actinică  sau au devent  persoane cu dizabilităţi.

  - cererea pentru eliberarea biletului, anual până la 25 ianuarie,  iar în cazul când există posibilitatea acordării de bilete, compensaţie bănească în mărimea costului mediu al biletului;

   -  certificatul medical -Formularul 070/e eliberat de medicul de familie, cu recomandări  privind ptofilul instituţiei de recuperare;

   - originalul şi copia buletinului de identitate;

   - originalul şi copia legitimaţiei de participare la lichidarea  consecinţelor avariei de la Cernobâl sau experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor  acestora la obiectivele atomice civile sau militare.

   

  Costul mediu al unui bilet este stabilit anual de către Consiliul de administraţie al CNAS.

  Pentru anul 2016 costul mediu constituie

  - pentru maturi şi copii cu vârsta între 14-18 ani -6300,00 lei

  - pentru copii de vârsta 7-14 ani - 5000,0 lei

  - pentru copii de vârsta 4-7ani - 4200,0 lei

   

Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next