• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Compensaţii   /  Compensaţie pentru persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit

  Compensaţie pentru persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit

  Persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului, conform Legii cu privire la veterani nr. 190/2010 şi Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiei băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 868/2004, la alegere, în locul biletelor de tratament pot solicita o compensaţie bănească o dată la doi ani calendaristici.

  Pentru a beneficia de compensaţie, persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului depun cerere la CTAS de la locul de domiciliu, iar persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului din rândul instituțiilor de forță al căror identitate și calitate se încadrează în condițiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat, depun cerere la CNAS.

   

   

   

   

  La cerere se prezintă următoarele documente:

  a) originalul şi copia buletinului de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova;

  b) originalul şi copia legitimaţiei de veteran, eliberată de organele corespunzătoare;

  c) originalul şi copia certificatului, eliberat de organele corespunzătoare, care confirmă că dizabilitatea a fost cauzată de serviciul militar sau special;

  d) după caz, concluzia expertizei medico-legale privind stabilirea legăturii cauzale a schilodirilor (rănilor, traumelor, contuziilor) şi a maladiilor (afecţiunilor) cu îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar sau special;

  e) extrasul din contul personal de asigurări sociale, eliberat de CNAS/CTAS, conform modelului aprobat de CNAS;

  f) certificat de confirmare că în ultimii doi ani nu a beneficiat de bilet prin intermediul altor structuri (structura teritorială de asistenţă socială, sau, în cazul persoanelor angajate în câmpul muncii, de la  locul de muncă). 

   

   

   

  Mărimea compensaţiei băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului se stabileşte anual de către Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi se coordonează cu Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

  În anul 2021, mărimea compensaţiei băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit a fost stabilită în cuantum de 6730 lei, pentru dreptul nefolosit în anii 2019-2020.

   

   

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY