• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Compensaţii   /  Compensaţie pentru invalizii de război în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit

  Compensaţie pentru invalizii de război în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit

  Invalizii de război, conform legii, la alegere, în locul biletelor de tratament, pot solicita o compensaţie bănească o dată la doi ani, pentru primirea căreia vor prezenta:

   

  a)      cererea pentru stabilirea compensaţiei;

  b)      originalul şi copia actului de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova;

  c)      copia carnetului de muncă;

  d)     legitimaţia de invalid de război;

  e)      certificat de confirmare că în ultimii trei ani nu a beneficiat de bilet prin intermediul altor organe sau la locul de muncă (direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, sau, în cazul persoanelor angajate în câmpul muncii, de la  locul de muncă).

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next