• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Prestaţii în cazul accidentului de muncă sau bolii profesionale   /  Indemnizaţie de deces în cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale

  Indemnizaţie de deces în cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale

  În urma producerii a accidentului de muncă sau a îmbolnăvirii profesionale soldată cu decesul persoanei asigurate, adiţional la pensia de urmaş, urmaşii beneficiază de indemnizaţie de deces, în temeiul art. 18 al Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756 - XIV din 24.12.1999.

  De indemnizaţie de deces a persoanei asigurate în urma accidentului de muncă sau a unei boli profesionale beneficiază:

  a) copiii asiguratului care, la momentul decesului acestuia:

  - au vârsta de până la 18 ani sau au împlinit această vârstă, dar fără a depăşi vârsta de 23 de ani, dacă îşi continuă studiile la instituţii de învăţământ secundar, mediu de specialitate şi superior, cursuri de zi;

  - sunt încadraţi într-un grad de dizabilitate, indiferent de vârstă;

  b) soţul asiguratului, care la momentul decesului acestuia:

  - este încadrat într-un grad de dizabilitate;

  - a atins vârsta de pensionare;

  c) soţul sau unul din părinţii asiguratului decedat, sau o altă persoană care, la momentul decesului asiguratului, nu lucrează şi are în îngrijire copii ai asiguratului sub vârsta de 3 ani.

           Indemnizaţia de deces se acordă o singură dată în sumă fixă.

   

   

  Indemnizaţia de deces se stabileşte de către Casa teritorială de asigurări sociale după locul de trai, prezentând următoarele acte:

  - procesul-verbal de cercetare a accidentului muncă sau de constatare a bolii profesionale, (original sau autentificat cu ştampilă umedă a Inspectoratul de Stat al Muncii);

  - certificatul de deces a asiguratului (original şi copie);

  - buletinul de identitate (original şi copie);

  - alte acte din care rezultă dreptul solicitantului, conform legislaţiei.

  Acordarea indemnizaţiei de deces sau respingerea cererii de acordare a indemnizaţiei de deces se face prin decizia Casei teritoriale de asigurări sociale în termen de pînă la 45 de zile de la data depunerii cererii.

  Decizia de acordare sau de respingere a cererii de acordare a indemnizaţiei de deces se comunică în scris solicitantului în termen de până la 5 zile de la data emiterii ei.

   

   

   

   

  Indemnizaţia de deces se acordă o singură dată, în sumă fixă, corespunzător numărului şi categoriei persoanelor aflate în întreţinerea asiguratului după cum urmează:

  a) pentru copiii în vârstă de până la 18 ani sau peste această vârstă, fără a depăşi vârsta de 23 de ani, dacă îşi continuă studiile la instituţii de învăţământ secundar, mediu de specialitate şi superior, cursuri de zi, sau pentru copiii cu dizabilităţi, indiferent de vârstă:

  - echivalentul a 5 salarii, calculate ca medie a salariului lunar asigurat al asiguratului decedat pe ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională, dar nu mai puţin de 5 salarii medii lunare pe economie pentru anul premergător anului în care s-a produs cazul asigurat, pentru un copil;

  - echivalentul a 8 salarii, calculate ca medie a salariului lunar asigurat al asiguratului decedat pe ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională, dar nu mai puţin de 8 salarii medii lunare pe economie pentru anul premergător anului în care s-a produs cazul asigurat, pentru doi copii;

  - echivalentul a 12 salarii, calculate ca medie a salariului lunar asigurat al asiguratului decedat pe ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională, dar nu mai puţin de 12 salarii medii lunare pe economie pentru anul premergător anului în care s-a produs cazul asigurat, pentru trei sau mai mulţi copii;

  b) pentru soţul asiguratului care, la momentul decesului acestuia, este încadrat într-un grad de dizabilitate sau a atins vârsta de pensionare - echivalentul a 3 salarii, calculate ca medie a salariului lunar asigurat al asiguratului decedat pe ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională, dar nu mai puţin de 3 salarii medii lunare pe economie pentru anul premergător anului în care s-a produs cazul asigurat;

  c) pentru soţul sau unul din părinţii asiguratului decedat, sau o altă persoană care, la momentul decesului asiguratului, nu lucrează şi are în îngrijire copii ai asiguratului sub vârsta de 3 ani - echivalentul a 3 salarii, calculate ca medie a salariului lunar asigurat al asiguratului decedat pe ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională, dar nu mai puţin de 3 salarii medii lunare pe economie pentru anul premergător anului în care s-a produs cazul asigurat.

  Persoana care se regăseşte în mai multe din situaţiile prevăzute, va beneficia de indemnizaţia stabilită numai pentru una din aceste situaţii.

  Suma totală a indemnizaţiilor acordate nu poate depăşi echivalentul a 24 salarii medii lunare pe economie.

  În situaţia în care suma totală a indemnizaţiilor de deces este mai mare decât limita prevăzută, indemnizaţia acordată fiecărei persoane în drept se reduce proporţional.

   

   

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY