• Indemnizaţie de dizabiliate

  În urma producerii  accidentului de muncă sau a îmbolnăvirii profesionale persoanele asigurate, adiţional la pensia de dizabilitate, beneficiază de indemnizaţie de dizabilitate, în temeiul art. 16 al Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 756 - XIV din 24.12.1999.

  Indemnizaţia de dizabilitate se acordă beneficiarilor care în urma accidentului de muncă sau a îmbolnăvirii profesionale au pierdut capacitatea de muncă de cel puţin 40% şi sunt încadraţi într-un grad de dizabilitate.

  Cuantumul indemnizaţiei de dizabilitate diferă în funcţie de gradul de dizabilitate al asiguratului.

   

   

  Întru stabilirea indemnizaţiei de dizabilitate beneficiarii din sistemul public de asigurări sociale sunt obligaţi să prezinte la Casa teritorială de asigurări sociale după locul de trai, următoarele acte:

  - procesul-verbal de cercetare a accidentului muncă (original sau autentificat cu ştampilă umedă a Inspectoratul de Stat al Muncii) sau Încheierea consultativă eliberată de Consiliul republican pentru boli profesionale

  - certificatul CNDDCM (original)

  - buletinul de identitate (copie),

  - alte acte confirmative după necesitate.

  În cazul în care beneficiarul activează în mai multe unităţi, în calcul se ia venitul asigurat de la toate entităţile.

   

   

  Indemnizaţia de dizabilitate se acordă la cererea persoanei îndreptăţite în termen de 60 zile de la data stabilirii gradului de dizabilitate, cu anexarea tuturor actelor confirmative şi se depune la structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale. În cazul în care ultimul document justificativ se prezintă după expirarea a 60 de zile, indemnizaţia se acordă de la data prezentării ultimului act.

  Acordarea indemnizaţiei de dizabilitate sau respingerea cererii de acordare a indemnizaţiei de dizabilitate se face prin decizia Casei teritoriale de asigurări sociale  în termen de până la 45 de zile de la data depunerii cererii.

  Decizia de respingere a indemnizaţiei de dizabilitate a cererii de acordare a indemnizaţiei de dizabilitate se comunică în scris solicitantului în termen de până la 5 zile de la data emiterii ei şi va cuprinde temeiurile de fapt şi de drept în baza cărora se satisface sau se respinge cererea. 

   

   

Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next