• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Indemnizaţii   /  Indemnizaţii adresate familiilor cu copii

  Indemnizaţii adresate familiilor cu copii

  Condiţii de acordare a indemnizaţiei unice la naşterea copilului

  Indemnizaţia unică la naşterea copilului se stabileşte:

  -  pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor;

  -  mamei, iar în cazul decesului ei - reprezentantului legal al copilului;

  -  cu condiţia că copilul a fost înregistrat la subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice;

  -  cu condiţia că a fost solicitată cel târziu în termen de 12 luni de la naşterea copilului;

  Depunerea cererii:

   Cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor se depune la casa teritorială la locul de domiciliu al solicitantului ori al soţului/soţiei, în cazul în care a fost stabilită indemnizaţia de maternitate, la casa teritorială care a stabilit indemnizaţia de maternitate, sau în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) sau pe pagina-web a Casei Naţionale (www.cnas.md).

  Cuantumul indemnizaţiei:

   Pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie  2018, mamele beneficiază de indemnizaţie unică la naşterea copilului în cuantum de:

         - 5645 lei pentru fiecare copil, născut viu.

  Pentru copiii născuţi începînd cu 1 ianuarie 2019, mamele beneficiază de indemnizaţie unică la naşterea copilului în cuantum de: 

         - 6303 lei pentru fiecare copil, născut viu.

  Pentru copiii născuţi începând cu 1 iulie 2019, mamele beneficiază de indemnizaţie unică la naşterea copilului în cuantum de:

          - 7 911 lei pentru fiecare copil, născut viu.

  Pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2020, mamele beneficiază de indemnizaţie unică la naşterea copilului în cuantum de:

          - 8299 lei pentru fiecare copil, născut viu.

  Pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2021, mamele beneficiază de indemnizaţie unică la naşterea copilului în cuantum de:

          - 9459 lei pentru fiecare copil, născut viu.

   Acte necesare în cazul depunerii cererii la casa teritorială:

      a) actul de identitate al mamei  sau al reprezentantului legal al copilului, după caz (în original şi în copie);

       b) certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător (în original şi în copie);

    Persoana neîncadrată în câmpul muncii mai depune: 

       c) documente prin care se confirmă, că mama nu este încadrată în câmpul muncii (carnetul de muncă (în original şi în copie), certificatul de la instituţia de învăţământ, certificatul de la Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă - după caz);

       d) în cazul în care solicitanta(ul) nu poate confirma documentar angajarea în câmpul muncii, aceasta anexează o declaraţie scrisă pe proprie răspundere, că nu este angajată în câmpul  muncii.

      e) în cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat, solicitantul de  indemnizaţii adresate familiilor cu copii (cu excepţia persoanelor angajate în câmpul muncii în Republica Moldova) prezintă casei teritoriale o declaraţie pe proprie răspundere despre faptul că a beneficiat/nu a  beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii din statul respectiv.

  În cazul acordării indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, indemnizaţia unică la naşterea copilului nu se  stabileşte. 

      f) alte acte, după caz.

  Termen de depunere/examinare a cererii:

  Termenul de adresare pentru stabilirea indemnizaţiei unice la naşterea copilului este 12 luni de la data naşterii copilului;

  Termenul de examinare a cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială, iar în cazul cererii electronice - 30 de zile de la data înregistrării cererii în sistemul informaţional.

  Plata indemnizaţiilor se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizaţiilor se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

  Sumele indemnizației stabilite și neprimite de beneficiar în decurs de 12 luni consecutive se suspendă. Plata indemnizațiilor se reia în baza cererii beneficiarului,tutorelui (curatorului) acestuia, după caz, sau reprezentantului desemnat prin procură și a actului de identitate al solicitantului, depuse la organul de asigurări sociale, și se achită retroactiv pentru o perioadă de 3 ani premergători datei adresării.

   

   

  Condiţii de acordare:

  Persoanele neasigurate au dreptul la indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului:

  -  pentru copii născuţi începând cu 1 ianuarie 2017 – nă la împlinirea rstei de 2 ani.

  Persoană neasigurată se consideră persoana, care la data naşterii copilului:

  -  nu este încadrată în câmpul muncii;

  -  este încadrată în câmpul muncii, însă nu întruneşte stagiul necesar de cotizare pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la vârsta de 3 ani;

  -  întruneşte stagiul necesar de cotizare, dar nu are dreptul la concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului.

  Persoanele neasigurate în cazul în care nu beneficiază de dreptul la indemnizaţie de maternitate, indemnizaţia pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, se stabileşte de la data naşterii copilului, cu excepţia cazurilor de adopţie sau de instituire a tutelei.

  În cazul persoanelor care au beneficiat de indemnizaţie de maternitate, indemnizaţia pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, se stabileşte din ziua următoare datei expirării concediului de maternitate.

  Mama sau tata (beneficiar de indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani) care îşi reia activitatea, se angajează, desfăşoară activităţi în scopul obţinerii de venit sau se eliberează are dreptul la indemnizaţie lunară.

  Depunerea cererii:

   Cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor se depune la casa teritorială la locul de domiciliu al solicitantului ori al soţului/soţiei, în cazul în care a fost stabilită indemnizaţia de maternitate, la casa teritorială care a stabilit indemnizaţia de maternitate, sau în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) sau pe pagina-web a Casei Naţionale (www.cnas.md).

  Acte necesare în cazul depunerii cererii la casa teritorială:

   a)  actul de identitate al solicitantului - în original şi în copie;

   b) certificatul de naştere al copilului, după caz, certificatul de naştere al copilului premergător (în original şi în copie). Dacă copia deja a fost prezentată la CTAS pentru acordarea indemnizaţiei unice la naşterea copilului, se prezintă numai originalul;

    c) documentul prin care se confirmă, că solicitanta (ul) nu este încadrat/ă în câmpul muncii, certificatul de la instituţia de învăţământ, certificatul de la Agenţia Teritorială pentru Ocuparea Forţei de Muncă - după caz; 

   d) în cazul în care solicitanta (ul) nu poate confirma documentar angajarea în câmpul muncii, aceasta anexează o declaraţie scrisă pe proprie răspundere, că nu este angajat/ă în câmpul muncii.

   e) în cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat, solicitantul de indemnizaţie (cu excepţia persoanelor angajate în câmpul muncii în Republica Moldova) prezintă o declaraţie pe propria răspundere despre faptul că a beneficiat/nu a beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii din statul respectiv. În cazul în care a beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, solicitantul indică în declaraţie perioada de acordare a indemnizaţiei respective. În cazul acordării indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului (pentru perioada respectivă) nu se stabileşte.

  f) după caz, extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului, eliberat de fiecare unitate unde solicitantul activează (doar în cazul persoanelor încadrate în câmpul muncii).

  g) alte acte, după caz.

  Termen de depunere/examinare a cererii:

  Termenul de solicitare a indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului este 12 luni de la data naşterii copilului. În cazul în care indemnizaţia lunară a fost solicitată mai târziu de termenul indicat, aceasta se stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decât pentru 12 luni premergătoare datei adresării cu condiţia că a fost solicitată în termen de 2 ani - în cazul persoanelor neasigurate, de la data naşterii copilului.

  Termenul de examinare a cererii este 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială, iar în cazul cererii electronice - 30 de zile de la data înregistrării cererii în sistemul informaţional.

  Cuantumul indemnizaţiei:

  Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani constituie:

   -  până la 31 decembrie 2018 - 540 de lei;

   -  începînd cu 1 ianuarie 2019 - 640 de lei.

   -  începînd cu 1 ianuarie 2021 - 740 de lei.

  Plata indemnizaţiilor se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizaţiilor se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

  Sumele indemnizației stabilite și neprimite de beneficiar în decurs de 12 luni consecutive se suspendă. Plata indemnizațiilor se reia în baza cererii beneficiarului,tutorelui (curatorului) acestuia, după caz, sau reprezentantului desemnat prin procură și a actului de identitate al solicitantului, depuse la organul de asigurări sociale, și se achită retroactiv pentru o perioadă de 3 ani premergători datei adresării.

   

   

  Condiţii de acordare:

  Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se acordă persoanelor asigurate, care:

  • au un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani sau de cel puţin 9 luni, realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei naşterii copilului;
  • se află în concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani la toate unităţile în care desfăşoară activităţi conform următoarelor opţiuni:

  1. de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului şi pînă la data împlinirii vîrstei de 3 ani a copilului;

  2. de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului şi pînă la data împlinirii vîrstei de 2 ani şi 2 luni a copilului. Pentru perioada concediului pentru îngrijirea copilului după împlinirea vîrstei de 2 ani şi 2 luni şi pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani a copilului, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului nu se acordă.

  De indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani sau 2 ani şi 2 luni, ca persoană asigurată mai poate beneficia, la cerere opţional: tatăl, bunelul, bunica sau altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, dacă îndeplinesc condiţiile de realizare a stagiului necesar de cotizare şi se află în concediu pentru îngrijirea copilului.

  Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani sau 2 ani şi 2 luni se stabileşte de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului. În cazul în care data acordării concediului pentru îngrijirea copilului diferă de la o unitate la alta, indemnizaţia se stabileşte începând de la data ultimei acordării a concediului.

  În cazul în care beneficiarul de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului se angajează, îşi reia activitatea de muncă sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani sau 2 ani şi 2 luni ori desfăşoară activităţi în scopul obţinerii de venit, indemnizaţia stabilită se suspendă, cu excepţia cazului în care de aceasta beneficiază mama sau tatăl copilului, şi se stabileşte, la cerere, unei alte persoane, dacă întruneşte condiţiile prevăzute de legislaţie pentru acordarea indemnizaţiei.

  Mama sau tata care, după acordarea concediului pentru îngrijirea copilului, îşi reia activitatea, se angajează, desfăşoară activităţi în scopul obţinerii de venit sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului are dreptul la indemnizaţie lunară.

  Depunerea cererii:

   Cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor se depune la casa teritorială la locul de domiciliu al solicitantului ori al soţului/soţiei, în cazul în care a fost stabilită indemnizaţia de maternitate, la casa teritorială care a stabilit indemnizaţia de maternitate, sau în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) sau pagina-web a Casei Naţionale (www.cnas.md).

  Acte necesare în cazul depunerii cererii la casa teritorială:

  a) actul de identitate al solicitantului indemnizaţiei (în original şi în copie);

  b) certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător (în original şi în copie). Dacă copia deja a fost prezentată la CTAS pentru acordarea indemnizaţiei unice la naşterea copilului, se prezintă numai originalul;

  c) după caz, extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani (în original) de la toate unităţile în care desfăşoară activităţi;

  d) certificatul ce confirmă încadrarea în câmpul muncii. 

  e) extras din ordinul privind reluarea activităţii/angajarea în condiţiile timpului de muncă parţial, extras din ordinul privind acordarea concediului neplătit, certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces al copilului sau al beneficiarului, hotărârea privind adopţia şi instituirea tutelei.

  Termen de depunere/examinare a cererii:

  Termenul de solicitare a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului este 12 luni de la data naşterii copilului. În cazul în care indemnizaţia lunară a fost solicitată mai târziu de termenul indicat, aceasta se stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decât pentru 12 luni premergătoare datei adresării cu condiţia că a fost solicitată în termen de 3 ani.

  Termenul de examinare a cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială, iar în cazul cererii electronice - 30 de zile de la data înregistrării cererii în sistemul informaţional. 

  Cuantumul indemnizaţiei:

  1.  În cazul în care solicitantul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului alege opţiunea:"pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani a copilului", cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului constituie, 30% din venitul mediu lunar realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, venit din care au fost calculate şi plătite contribuţii individuale de asigurări sociale, pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decît cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate (740 lei de la  01.01.2021).

  2.  În cazul în care solicitantul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului alege opţiunea:"pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani şi 2 luni a copilului", cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului constituie, 60% din venitul mediu lunar realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, venit din care au fost calculate şi plătite contribuţii individuale de asigurări sociale, pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decît cuantumul dublu al indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate (740 lei de la  01.01.2021) pînă la împlinirea vîrstei de 1 an a copilului şi 30% din baza de calcul pentru fiecare copil, din ziua următoare celei de împlinire a vîrstei de 1 an şi pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani şi 2 luni a copilului, dar nu mai puţin decît cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate (740 lei de la  01.01.2021).

  Opţiunea solicitată iniţial pentru stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu poate fi modificată ulterior.

  În cazul în care indemnizaţia lunară a fost stabilită conform opţiunilor solicitate iniţial şi suspendată beneficiarului se acordă, la cerere, unei alte persoane, dacă întruneşte condiţiile prevăzute.

  Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani sau 2 ani şi 2 luni nu poate depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieşind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă de Guvern.

  Venitul mediu lunar asigurat se determină prin împărţirea la 12 a venitului asigurat realizat la toate unităţile în perioada de 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, luni luate în calcul.

  Plata indemnizaţiilor se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizaţiilor se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

  Sumele indemnizației stabilite și neprimite de beneficiar în decurs de 12 luni consecutive se suspendă. Plata indemnizațiilor se reia în baza cererii beneficiarului,tutorelui (curatorului) acestuia, după caz, sau reprezentantului desemnat prin procură și a actului de identitate al solicitantului, depuse la organul de asigurări sociale, și se achită retroactiv pentru o perioadă de 3 ani premergători datei adresării.

   

  Indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea până la împlinirea vârstei de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină se stabileşte pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2017.

  Condiţii de acordare:

   Indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea până la împlinirea vârstei de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină se stabileşte:

  -  în cazul în care dintr-o singură sarcină în familie s-au născut cel puţin 2 copii vii;

  -  de la data naşterii copiilor, la solicitarea unuia dintre părinţi, atât persoanelor asigurate, cât şi persoanelor neasigurate;

  -  în cazul adopţiei sau instituirii tutelei asupra copiilor gemeni sau mai multor copii născuţi dintr-o singura sarcină de la data adoptării hotărârii privind încuviinţarea adopţiei, respectiv de la data emiterii dispoziţiei privind instituirea tutelei;

  -  pentru fiecare copil născut viu;

  -  cu condiţia că copiii au fost înregistraţi la subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice;

  -  indiferent dacă persoana care solicită indemnizaţia desfăşoară activitatea de muncă.

  Depunerea cererii:

  Cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor se depune la casa teritorială la locul de domiciliu al solicitantului ori al soţului/soţiei sau, în cazul în care a fost stabilită indemnizaţia de maternitate, la casa teritorială care a stabilit indemnizaţia de maternitate, sau în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) sau pe pagina-web a Casei Naţionale (www.cnas.md).

       b) certificatele de naştere a copiilor (în original şi în copie);

       c) în cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat, solicitantul de  indemnizaţii adresate familiilor cu copii (cu excepţia persoanelor angajate în câmpul muncii în Republica Moldova) prezintă casei teritoriale o declaraţie pe proprie răspundere despre faptul că a beneficiat/nu a  beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii din statul respectiv.

  În cazul în care a  beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, solicitantul indică în declaraţie perioada de acordare a indemnizaţiei respective.

  În cazul acordării indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, indemnizaţia lunară  de  suport  pentru  creşterea  până  la  împlinirea  vârstei  de  3  ani  a copiilor  gemeni  sau  a  mai  mulţi  copii  născuţi  dintr-o  singură  sarcină (pentru perioada respectivă) nu se  stabileşte.

  Termen de depunere/examinare a cererii:

  Termenul de solicitare a indemnizaţiei lunare de suport pentru creşterea până la împlinirea vârstei de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină este de 12 luni de la data naşterii copiilor.

  În cazul în care indemnizaţia respectivă a fost solicitată mai târziu de termenul indicat, aceasta se stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decât pentru 12 luni premergătoare datei adresării cu condiţia că a fost solicitată în termen de 3 ani de la data naşterii copiilor.

  Termenul de examinare a cererii este 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială.

  Cuantumul indemnizaţiei:

   Cuantumul indemnizaţiei lunare de suport pentru creşterea până la împlinirea vârstei de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină constituie 50% din mărimea indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, prevăzut pentru persoanele neasigurate, la data naşterii copilului.

  Cuantumul indemnizaţiei constituie:

  - pînă la 31 decembrie 2018 - 270 de lei; 

  - începând cu 01 inuarie 2019 - 320 lei lunar.

  - începând cu 01 ianuarie 2021 - 370 lei lunar.

  Plata indemnizaţiilor se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizaţiilor se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

  Sumele indemnizației stabilite și neprimite de beneficiar în decurs de 12 luni consecutive se suspendă. Plata indemnizațiilor se reia în baza cererii beneficiarului,tutorelui (curatorului) acestuia, după caz, sau reprezentantului desemnat prin procură și a actului de identitate al solicitantului, depuse la organul de asigurări sociale, și se achită retroactiv pentru o perioadă de 3 ani premergători datei adresării

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY