• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Indemnizații   /  Indemnizaţie de maternitate femeilor asigurate şi soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi

  Indemnizaţie de maternitate femeilor asigurate şi soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi

  Asiguratele, soţiile aflate la întreţinerea soţilor asigurați şi şomerele care s-au aflat la evidenţă în instituţiile medico-sanitare din Republica Moldova, care au dreptul la concediu de maternitate, ce include concediul prenatal şi concediul postnatal, beneficiază de indemnizaţie de maternitate. Soția se consideră la întreținerea soțului asigurat dacă, la data acordării concediului de maternitate nu este angajată în câmpul muncii sau nu este persoană asigurată de riscul respectiv.

  Indemnizaţia de maternitate se acordă integral la a 30-a săptămînă de sarcină, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, iar în cazul naşterilor complicate ori a naşterii a doi copii – de 140 zile calendaristice. În cazul sarcinilor cu 3 şi mai mulţi feţi, indemnizaţia de maternitate se acordă la termenul de 24 săptămîni de sarcină pe o perioadă de 182 de zile calendaristice.    

  Femeile asigurate au dreptul la indemnizaţie de maternitate indiferent de durata stagiului de cotizare.

  Şomerele cu drept de indemnizație de şomaj beneficiază de dreptul la indemnizaţia de maternitate indiferent de durata stagiului de cotizare. Indemnizaţia de maternitate se stabileşte cu condiţia suspendării pentru această perioadă a plăţii  indemnizației de şomaj.

  Dreptul persoanei asigurate la indemnizația de maternitate se stabilește indiferent de realizarea venitului asigurat pentru perioada concediului de maternitate.

  Soţia aflată la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de dreptul la indemnizaţie de maternitate în cazul în care soţul confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani sau de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat.

  În cazul în care concediul de maternitate a început în perioada concediului neplătit, în perioada suspendării contractului individual de muncă şi altor contracte de prestări servicii, în perioada în care asiguratul se află în concediul pentru îngrijirea copilului de la 3 la 4 ani sau din alte motive de lipsă de la lucru prevăzute de Codul muncii, indemnizaţia se stabileşte cu începere de la data când asigurata/soţul femeii aflate la întreţinerea acestuia urma să-şi reia activitatea.

   

   

  Stabilirea indemnizaţiei de maternitate se efectuiază de către Casa Naţională de Asigurări Sociale în temeiul informaţiei din certificatul medical pentru maternitate, transmise de prestatorii de servicii medicale prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate.

   

   

  Datele din certificatul medical pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate transmise Casei Naţionale de Asigurări Sociale se examinează în termen de 15 zile calendaristice de la data recepţionării acestora. În cazul în care informaţia necesară pentru stabilirea indemnizaţiei este incorectă/incompletă sau în cazul în care se constată lipsa unor date, termenul de examinare se extinde pînă la 45 de zile calendaristice de la data recepţionării datelor din certificatul medical.

   

  Cuantumul lunar al indemnizaţiei de maternitate este de 100 % din baza de calcul.  

  Baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat (maternitate), venit din care, la data stabilirii indemnizației de maternitate, au fost calculate şi plătite contribuţii de asigurări sociale.

  Începând cu 1 martie 2023 indemnizația de maternitate se calculează din venitul asigurat al unuia dintre soții asigurați, care va determina un cuantum mai mare al indemnizației de maternitate.

  Baza de calcul al indemnizației de maternitate pentru soțiile aflate la întreținerea soțului asigurat o constituie venitul mediu lunar asigurat al soțului, realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat (maternitate),venit din care, la data stabilirii indemnizației de maternitate, au fost calculate și plătite contribuții de asigurări sociale.

  Baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate pentru şomere o constituie cuantumul ajutorului de şomaj în vigoare la data producerii riscului asigurat (maternitate).

  Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei de maternitate nu poate depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieşind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă de Guvern. 

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY