• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Indemnizaţii   /  Indemnizaţie de maternitate femeilor asigurate şi soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi

  Indemnizaţie de maternitate femeilor asigurate şi soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi

  Asiguratele şi soţiile aflate la întreţinerea soţilor salariaţi care s-au aflat la evidenţă în instituţiile medico-sanitare din Republica Moldova, care au dreptul la concediu de maternitate, ce include concediul prenatal şi concediul postnatal, beneficiază de indemnizaţie de maternitate. Soţia care se află la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de indemnizaţie de maternitate dacă, la data acordării concediului de maternitate, nu este angajată în cîmpul muncii, fapt confirmat prin carnetul de muncă sau prin declaraţia scrisă pe proprie răspundere că nu realizează venit asigurat şi nu este persoană asigurată de riscul respectiv.

  Femeile asigurate au dreptul la indemnizaţie de maternitate indiferent de durata stagiului de cotizare.

  Soţia aflată la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de dreptul la indemnizaţie de maternitate în cazul în care soţul confirmă un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani sau de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat.

  În cazul în care concediul de maternitate a început în perioada concediului neplătit, în perioada suspendării contractului individual de muncă şi altor contracte de prestări servicii, în perioada în care asiguratul se află în concediul pentru îngrijirea copilului de la 3 la 6 ani sau din alte motive de lipsă de la lucru prevăzute de Codul muncii, indemnizaţia se stabileşte cu începere de la data când asigurata/soţul femeii aflate la întreţinerea acestuia urma să-şi reia activitatea.

  Pentru perioada concediului de maternitate care se suprapune cu perioada în care femeia a desfăşurat activitate de muncă, se plăteşte salariul, dar nu indemnizaţia.

   

  Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei de maternitate pentru femeile asigurate şi soţiile aflate la întreţinerea soţilor salariaţi, asiguraţi în sistemul public de asigurări sociale

  Potrivit prevederilor Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului  Nr. 108 din 03.02.2005, de la 1 ianuarie 2014 indemnizaţia de maternitate se stabileşte de către Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la locul de domiciliu sau la structura teritorială în deservirea căreia se află unitatea de la locul de lucru de bază. Pentru a beneficia de acest tip de prestaţie este necesar de a prezenta următorul pachet de documente:

  §  în cazul femeilor asigurate

  a) certificatul de concediu medical (în original);

  b) buletinul de identitate (în original şi în copie).

  §  în cazul soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi (soţia care anterior a lucrat)

  a) certificatul de concediu medical (în original);

  b) buletinul de identitate al soţiei şi al soţului (în original şi în copie);

  c) certificatul de căsătorie (în original şi în copie);

  d) carnetul de muncă al soţiei şi al soţului (în original şi în copie).

  §  în cazul soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi (soţia care anterior nu a lucrat)

  a) certificatul de concediu medical (în original);

  b) buletinul de identitate al soţiei şi al soţului  (în original şi în copie);

  c) certificatul de căsătorie (în original şi în copie);

  d) carnetul de muncă al soţului (în original şi în copie);

  e) declaraţia soţiei, pe propria răspundere, în original conform anexei nr. 6 a Regulamentului.

   

  În cazul lipsei venitului asigurat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, femeia asigurată, precum şi soţul asigurat la întreţinerea căruia se află soţia poate confirma motivul lipsei venitului asigurat prin următoarele acte: carnetul de muncă, ordinul şi/sau extrasul din ordin ş.a.;

  În cazul în care femeia asigurată este încadrată în mai multe unităţi, confirmă prin declaraţie pe  propria răspundere conform anexei nr. 5 al Regulamentului pierderea integrală a venitului asigurat în perioada concediului medical la toate unităţile în care desfăşoară activităţi.

   

  Indemnizaţia de maternitate este solicitată în baza actelor justificative în termenul care nu depăşeşte 12 luni de la data expirării concediului de maternitate. 

  Actele pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate se înaintează de către solicitantă sau de către soţul acesteia la structura teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu sau la structura teritorială în deservirea căreia se află unitatea de la locul de lucru de bază, la alegere, unde ulterior urmează a fi solicitată indemnizaţia pentru creşterea/îngrijirea copilului.

  Actele depuse pentru stabilirea indemnizaţiei de maternitate se examinează, în termen de până la 10 zile calendaristice din data depunerii cererii la structurile teritoriale de asigurări sociale.

  În cazul în care la cerere nu sunt anexate toate actele necesare sau dacă au fost prezentate acte perfectate incorect/incomplet, solicitantul are dreptul să prezinte suplimentar actele necesare, în termen de până la 10 zile calendaristice din data depunerii cererii.

  Dacă actele lipsă sau perfectate incorect/incomplet nu sunt prezentate în termen la structurile teritoriale de asigurări sociale, se ia decizia de a refuza stabilirea indemnizaţiei. În acest caz, în termen de 10 zile calendaristice, după aprobarea deciziei de refuz, solicitantei i se restituie actele şi se comunică motivul refuzului.

  Indemnizaţia de maternitate se plăteşte în luna următoare a lunii în care a fost aprobată decizia privind stabilirea indemnizaţiei de maternitate.

   

Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next