• Prima   /  Pensii   /  Pensie de urmaş

  Pensie de urmaş

  Pensia de urmaş se acordă dacă persoana decedată beneficia de pensie pentru limită de vârstă sau de pensie de dizabilitate ori îndeplinea condiţiile pentru obţinere unei pensii de dizabilitate.

  Pensia de urmaş se acordă următoarelor categorii:

  1) copiilor până la vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă studiile în instituții de învățământ de zi (secundar, mediu de specialitate și superior), până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 23 de ani, se calculează în mărime de 75% pentru fiecare urmaș, dar nu mai puțin decât cuantumul alocației sociale pentru pierderea întreținătorului.   

  2) soţului supravieţuitor dacă la momentul decesului întreţinătorului sau pe parcursul a 5 ani după deces, a împlinit vârsta de pensionare sau a fost încadrat în gradul de dizabilitate sever sau accentuat, a avut cel puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată şi nu s-a recăsătorit, în cuantum de 50%;

  3) soţului supravieţuitor sau tutorelui (curatorului) care are în îngrijire copii sub vârsta de 3 ani ai întreţinătorului decedat, pe perioadele de neîncadrare în muncă sau de aflare în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, în cuantum de 50%.

   

  -         buletinul de identitate (în original şi copie);

  -         certificatul de deces al întreţinătorului (în original şi copie);

  -         certificatul de naştere al copilului (în original şi copie);

  -         certificatul despre studii al copilului în vârstă de la 18 la 23 de ani;

  -         certificatul de căsătorie (în original şi copie);

  -         acte justificative ce confirmă că soţul (soţia) sau tutorele nu lucrează şi se ocupă de îngrijirea copiilor  întreţinătorului decedat, ce nu au atins vârsta de trei ani;

  -         carnetul de muncă (în original şi copie) sau alte documente ce confirmă stagiul de cotizare ale întreţinătorului decedat;

  -        diploma de studii la secţia de zi a instituţiilor superioare de învăţământ (până la data de 01.01.1999) (în original şi copie) ale întreţinătorului decedat;

  -         livretul militar (în original şi copie) sau acte ce confirmă perioada de îndeplinire a serviciului militar ale întreţinătorului decedat;

  -         alte documente după caz.

   

  -         Pensia de urmaş se stabileşte de pe perioada cât se confirmă dreptul de la data decesului susţinătorului dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 90 de zile de la această dată;

  -         În cazurile în care a fost depăşit termenul de depunere a cererii, pensia se acordă de la data prezentării ultimului act necesar;

  -         Termenul de examinare - 30 de zile de la data depunerii cererii cu toate actele  necesare.

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY