• Prima   /  Pensii   /  Pensie pentru limită de vârstă

  Pensie pentru limită de vârstă

  Deținătorii de semnătură electronică/mobilă pot depune online cererea de stabilire a pensiei pentru limită de vârstă aici.

  Începând cu 1 iulie 2017  se majorează  vârsta de pensionare conform eşalonării prevăzute în tabel:

  De la 1 iulie

  Bărbaţi

  Femei

  2023

  63 ani

  60 ani 6 luni

  2024

  63 ani

  61 ani

  2025

  63 ani

  61 ani 6 luni

  2026

  63 ani

  62 ani

  2027

  63 ani

  62 ani 6 luni

  2028

  63 ani

  63 ani

  Notă:   Vârsta se determină la data adresării pentru realizarea dreptului la pensie

  De la 1 iulie 2017, pentru femeile care au născut şi educat până la vârsta de 8 ani cinci şi mai mulţi copii se aplică vârstele standard de pensionare conform tabelului, diminuate cu 3 ani.

   Pentru persoanele care au realizat stagiul de cotizare în condiţii deosebite de muncă cel puţin 10 ani compleţi atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, vârsta standard de pensionare stabilită în art. 41 alin.(1) din Legea nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii se diminuează conform tabelului :

  Stagiul de cotizare realizat în condiţii deosebite de muncă
  (ani împliniţi)

  Reducerea vârstei
  standard de pensionare
  prevăzute în tabelul nr.2

  10

  5 ani

  11

  5 ani 6 luni

  12

  6 ani

  13

  6 ani 6 luni

  14

  7 ani

  15

  7 ani 6 luni

  16

  8 ani

  17

  8 ani 6 luni

  18

  9 ani

  19

  9 ani 6 luni

  20 de ani şi mai mult

  10 ani

   

  Lista locurilor de muncă în condiţii deosebite, în temeiul căreia se acordă pensie pentru limită de vârstă în condiţii avantajoase, precum şi modul de aplicare a acestei liste este aprobată prin Hotărârea   Guvernului Republicii Moldova nr. 256 din 27.03.2018.

  stagiul de cotizare necesar:

  pentru pensie completă

  Începând cu 1 iulie 2017, creste stagiul complet de cotizare, conform eşalonării prevăzute în tabel. 

  De la 1 iulie

  Stagiul complet de cotizare

  Bărbaţi

  Femei

  2022

  34 ani

  33 ani

  2023

  34 ani

  33 ani 6 luni

  2024

  34 ani

  34 ani

  Pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă în condiţii avantajoase se stabileşte stagiul special de cel puţin 10 ani atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, realizat în condiţii deosebite de muncă, cu condiţia realizării unui stagiu complet de cotizare prevăzut în tabel.

  pentru pensie incompletă:  

  -  cel puţin 15 ani pentru bărbaţi şi femei

  1. buletinul de identitate (în original şi copie);
  2. carnetul de muncă (în original), сopia se prezintă dacă carnetul de muncă nu a fost scanat;
  3. alte documente ce confirmă stagiul de cotizare;
  4. diploma de studii la secţia de zi a instituţiilor superioare de învăţământ (până la data de  01.01.1999) (în original şi copie);
  5. livretul militar (în original şi copie) sau acte ce confirmă perioada de îndeplinire a serviciului militar;
  6. documente ce confirmă perioada de îngrijire a unui invalid de grupa I sau a unui bătrân ce a atins vârsta de 75 de  ani (până la data de 01.01.1999);
  7. alte acte după caz.

   

   

  1. Pensia pentru limită de vârstă se stabileşte pe viaţă de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea şi actele necesare au fost depuse în termen de 90 de zile de la această dată; 
  2. În cazurile în care a fost depăşit termenul de depunere a cererii, pensia se acordă de la data prezentării ultimului act necesar;
  3. Termenul de examinare - 60 de zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare.

  Depunerea oline a cererii de reexaminare a pensiei pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei pentru limită de vârstă o puteți face aici.

  Cînd poate fi reexaminat cuantumul pensiei

  Reexaminarea drepturilor la pensie se efectuează în cazul:

  a) apariţiei unor circumstanţe noi referitoare la stagiul de cotizare, venitul asigurat, ce au avut loc până la acordarea drepturilor la pensie;

  b) transferării la altă categorie de pensie.

  c) persoanelor care continuă să activeze după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă.

  Reexaminarea drepturilor la pensie se efectuează şi pentru pensionarii care şi-au realizat dreptul la pensie până la 1 ianuarie 1999, dar numai la prezentarea documentelor ce confirmă stagiul de cotizare.

  Pensionarii care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea/reexaminarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă/ pot solicita reexaminarea pensiei nu mai des decât o dată la doi ani, cu condiția că pensia calculată conform formulelor din Legea nr. 156/1998 este mai mare decât pensia aflată în plată.

  Reexaminarea pensiilor pentru limită de vârstă, stabilite până la 1 ianuarie 2019, se efectuează în raport cu stagiul de cotizare cumulat după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă, conform eșalonării

  Pensiile stabilite/ reexaminate până la 1 ianuarie 1999

  2019 - de la 15 ani

  2020 (1 ianuarie) - până la 15 ani

  Pensiile stabilite după 1 ianuarie 1999 și până la 1 ianuarie 2019

  2020 (1 iulie) - de la 10 ani 

  2021 (1 ianuarie) - de la 7 până la 10 ani

  2022 (1 ianuarie) - de la 5 până la 7 ani

  2023 (1 ianuarie) - de la 2 până la 5 ani 

  Modul de depunere a cererii / termenul de examinare / actele necesare

  Cererea de reexaminare a pensiei pentru limită de vârstă se depune la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliul asiguratului, a tutorelui (curatorului) acesteia sau a reprezentantului desemnat prin procură, sau în formă electronică, prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice, al portalului guvernamental al cetăţeanului ori al paginii web oficiale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

  La cererea de reexaminare a pensiei depusă la CTAS se anexează următoarele documente în original şi copie:

  - actul de identitate al solicitantului;

  - carnetul de muncă sau alte documente ce confirmă stagiul de cotizare (extrase din ordine cu privire la angajare/eliberare, certificate de salariu);

  - alte acte după caz.

  În cazul depunerii cererii de reexaminare a pensiei pentru limita de vârstă pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei în formă electronică, prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice, al portalului guvernamental al cetăţeanului ori al paginii web oficiale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale, pensia se reexaminează în baza datelor din contul personal al asiguratului.

  Reexaminarea pensiei sau respingerea cererii de reexaminare se face prin decizie, emisă de organul teritorial de asigurări sociale şi semnată de conducătorul acestuia, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare.

  Decizia cu privire la respingerea cererii de reexaminare a pensiei pentru limita de vârstă şi motivul respingerii se expediază solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii.

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY