• Prima   /  Mass-media   /  Întrebări frecvente   /  Pentru plătitorii de contribuții la BASS

  Pentru plătitorii de contribuții la BASS

    Ce este contul personal de asigurări sociale (CPAS)?

  Cont personal de asigurări sociale (CPAS) - informație structurată despre un  asigurat, care reflectă contribuțiile de asigurări sociale calculate și plătite, venitul din care s-au calculat acestea, prestațiile de asigurări sociale de care a beneficiat asiguratul, precum și alte informații aferente activității asiguratului.

   

   

    Unde se conțin datele evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale?

  Datele evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale se conțin în Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale, care este un sistem unic automatizat de evidență nominală a persoanelor fizice și juridice, plătitori de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv a persoanelor fizice ce se asigură în baza contractului individual încheiat cu Casa Națională de Asigurări Sociale, precum și a beneficiarilor de prestații sociale.

   

   

    Сum obții acces la datele din contul personal de asigurări sociale (Acces CPAS)?

  Cu semnătură electronică sau mobilă, prin intermediul serviciului MPass sau cu loghin-ul și parola, obținute la orice subdiviziune teritorială a Casei Naționale de Asigurăr Sociale.

   

   

    Cum obţii loghin-ul şi parola pentru accesarea contului personal de asigurări sociale ?

  Pentru a obține loghin-ul și parola urmează să te adresezi personal cu buletinul de identitate la orice Casă Teritorială de Asigurări Sociale sau la sediul central al Casei Naţionale de Asigurări Sociale. 

   

   

    Cum accesezi contul personal de asigurări sociale?

  Prin intermediul paginii-web oficiale a CNAS www.cnas.gov.md, accesând serviciul electronic "Contul personal de asigurări sociale (Acces CPAS)"

   

   

    Cum te loghezi după ce obții loghin-ul și parola de acces?

  Accesezi serviciul electronic "Contul personal de asigurări sociale (Acces CPAS)" și întroduci loghin-ul și parola obținute la orice Casă Teritorială de Asigurări Sociale sau la sediul central al Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

   

   

    Ce drepturi garantează contractul individual de asigurări sociale?

  Persoana care încheie contract de asigurare socială se asigură pentru pensia pentru limită de vârstă şi ajutor de deces.

   

   

    Care este taxa fixă pentru contractul individual de asigurări sociale în anul 2023?

  Contribuția de asigurări sociale de stat în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală) pentru categoriile de persoane care nu se regăsesc în situațiile prevăzute la art.4 și/sau nu sunt menționate în anexa nr. 1 la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale și care pot fi asigurate pe bază de contract individual încheiat cu Casa Națională de Asigurări Sociale se stabilește în mărime de 14700 de lei pentru anul 2023, iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendași de terenuri agricole care lucrează terenul în mod individual - în mărime de 3744 de lei pentru anul 2023, dar nu mai puțin de 1/12 din sumele respective lunar. 

   

   

    Cum poți afla codul CNAS al entității?

  Persoanele juridice, întreprinzătorii individuali, inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), a organizaţiilor necomerciale şi a organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţilor administraţiei publice locale pot vizualiza codul CNAS al unităţilor, atribuit în procesul de luare la evidenţă AICI.

   

   

    Unde găsesc plătitorii de contribuții de asigurări sociale informații referitor la procedura de luare la evidenţă a unităţilor de drept în calitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat?

  Procedura de luare la evidenţă a unităţilor de drept în calitate de plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat în baza informaţiilor electronice recepţionate prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect) de la I.P. „Agenţia Servicii Publice", precum şi a persoanelor fizice care au obligaţia de a achita contribuţii de asigurări sociale de stat înregistrați în baza cererii se stabilește prin Regulamentul privind evidenţa plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobat prin Ordinul Casei Naţionale de Asigurări Sociale nr. 275-A din 27.11.2015.

   

   

    Care este termenul de înregistrare ca plătitori de contribuţii de asigurări sociale de stat pentru unităţile şi persoanele fizice care nu cad sub incidenţa Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali?

  Unităţile şi persoanele fizice care nu cad sub incidenţa Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali sînt obligate să se înregistreze ca plătitori de contribuţii de asigurări sociale de stat, în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii dreptului de a desfăşura o anumită activitate, la subdiviziunea teritorială a Casei Naţionale unde îşi au adresa juridică în baza Cererii de luare la evidenţă a plătitorului la bugetul asigurărilor sociale de stat.

   

   

    Ce act normativ reglementează tarifele contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii?

  Categoriile de plătitori și de asigurați, tarifele contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, baza de calcul a acestora și termenele de virare la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și tipurile prestațiilor sociale asigurate sunt indicate în anexa nr.1 la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale

   

   

    Ce declarații prezintă angajatorii ce se atribuie la pct. 1.1-1.2 și 1.5 din Anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999?

  Angajatorii declară contribuțiile aferente angajaților prezentând la Serviciul Fiscal de Stat Dările de seamă Forma IPC21, contribuțiile calculate se includ în tab.2 după cum urmează:

  rândul 1.1 pentru angajatorii ce se atribuie la pct. 1.1. din Anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999;

  rândul 1.2 -pentru angajatorii ce se atribuie la pct. 1.2 din Anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999; 

  rândul 1.4 - pentru angajatorii ce se atribuie la pct. 1.5. din Anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999.

   

   

    Care sunt tarifele, aferente angajatorilor ce se atribuie la pct. 1.1 din anexa nr. 1 la legea nr. 489/?

  Pentru angajatorii autorităţilor/instituţiilor bugetare şi autorităţilor/ instituţiilor publice la autogestiune, cu excepţia instituţiilor de învăţământ superior şi a instituţiilor medico-sanitare:

   29% la suma salariilor şi recompenselor calculate lunar pentru toţi angajaţii.

  Pentru angajatorii sectorului privat, instituţiilor de învăţământ superior şi ai instituţiilor medico-sanitare:

  24% la suma salariilor şi recompenselor calculate lunar pentru toţi angajaţii.

   

   

    Care este termenul de prezentare a dărilor de seamă Forma IPC21?

  Termenul de prezentare a dărilor de seamă Forma IPC21este lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune. Dacă data de 25 este o zi liberă sau de odihnă, termenul de prezentare se transferă pentru prima zi lucrătoare. Dacă în luna respectivă angajatorul nu are persoane angajate și nu calculează contribuții, acesta  este scutit de obligația prezentării declarațiilor Forma IPC21 (art. 5 la Legea nr. 489/1999).

   

   

   

    Care sunt tarifele, aferente angajatorilor din aviația civilă ce se atribuie la pct. 1.2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999?

  Pentru angajatorii autorităţilor/instituţiilor bugetare şi autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune, cu excepţia angajatorilor sectorului privat:

  39% la suma salariilor şi recompenselor calculate lunar pentru toţi angajaţii stipulați în anexa nr. 2 la Legea nr. 489/1999

  Pentru angajatorii sectorului privat:

  32% la suma salariilor şi recompenselor calculate lunar pentru toţi angajaţii stipulați în anexa nr. 2 la Legea nr. 489/1999

   

   

    Care sunt tarifele, aferente angajatorilor din agricultură ce se atribuie la pct. 1.5 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999?

  24% la suma salariilor şi recompenselor calculate lunar pentru toţi angajaţii, din care 6% se restituie din bugetul de stat. Această facilitate se aplică doar pentru angajatorii, care practică în decursul perioadei de gestiune nu mai puţin de 95% din activităţile stipulate în grupele 01.1-01.6 din Clasificatorul activităţilor din economia Moldovei.  

   

   

    Care este baza de calcul și termenele de achitare a contribuțiilor pentru angajatorii ce se atribuie la pct. 1.1, 1.2, 1.5 din anexa nr. 1 la Legea nr.489/1999?

  Angajatorii ce se atribuie la pct. 1.1, 1.2, 1.4 din anexa nr. 1 la Legea nr.489/1999 calculează și achită contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii la suma salariilor și recompenselor. Termenul de achitare a contribuțiilor este data de 25 a lunii următoare celei de gestiune. Dacă data de 25 este o zi liberă sau de odihnă, termenul de prezentare se transferă pentru prima zi lucrătoare.

   

   

    Ce declarații prezintă persoanele care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995, specificați la pct. 1.3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999?

  Persoanele care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr. 411/199, se atribuie la pct. 1.3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 prezintă darea de seamă Forma IPC21, contribuțiile pentru asigurarea proprie se completează în tab. nr. 2 rândul 1.3. iar cele aferente angajaților - în rândul 1.1.

   

   

    Care sunt tarifele, baza de calcul aferente persoanelor care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activităţii profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1995, specificați la pct. 1.3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999?

  Persoanele care exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr. 411/199, se atribuie la pct. 1.3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 calculează și achită contribuții în mărime de 24% la venitul medicului de familie și 24% la suma salariilor și altor recompense ale angajaților acestora.

   

   

    Ce declarații prezintă Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației?

  Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, se atribuie la pct. 1.4. din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 și prezintă declarațiile Forma IU17 și Forma IPC21 în care bifează căsuța "Rezidentul parcului IT".

   

   

    Care este termenul de prezentare a declarațiilor Forma IU17?

  Termenul de prezentare a declarațiilor  este lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune. Dacă data de 25 este o zi liberă sau de odihnă, termenul de prezentare se transferă pentru prima zi lucrătoare.

   

   

    Care sunt persoanele fizice ce se atribuie la pct. 1.6 din Legea nr.489/1999 ?

  - Persoanele fizice - întreprinzători individuali care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare,

  - Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor,

  - Persoanele fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal.

  Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) aceste categorii de plătitori de contribuţii la BASS, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă, au obligaţia să declare contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii o dată pe an, până la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune.

   

   

    Ce declarații prezintă persoanele fizice: fondatori ai întreprinderilor individuale, persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor, persoanele fizice care exercită activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal?

  Persoanele fizice enumerate la pct. 1.6 din Legea nr. 489/1999, prezintă declarațiile Forma CAS18-AN. În cazul în care fondatorii întreprinderilor individuale au persoane angajate, aceștia prezintă darea de seamă Forma IPC21.

   

   

    Care este termenul de prezentare a dărilor de seamă Forma CAS18-AN?

  Termenul de prezentare a dărilor de seamă Forma CAS18-AN este anual, până la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune. Dacă data de 15 ianuarie este o zi liberă sau de odihnă, termenul de prezentare se transferă pentru prima zi lucrătoare.

   

   

    Care sunt tarifele și termenele de achitare a contribuțiilor aferente persoanelor fizice enumerate la pct. 1.6 din Legea nr. 489/1999?

  Tarifele contribuțiilor aferente persoanelor fizice enumerate la pct. 1.6 în mărimea taxei fixe se stabilesc anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Termenul de achitare a contribuțiilor este data de 25 a lunii următoare celei de gestiune. Dacă data de 25 este o zi liberă sau de odihnă, termenul de achitare se transferă pentru prima zi lucrătoare.

   

   

    Ce dări de seamă prezintă Liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiției (avocații, notarii, executorii judecătorești, administratorii autorizați, mediatorii) ?

  Liber-profesioniştii ce practică activitate în sectorul justiţiei specificați la pct. 1.61 prezintă lunar darea de seamă Forma IPC21. Dacă în luna respectivă liber-profesionistul nu calculează contribuții și nu are persoane angajate, acesta  este scutit de obligația prezentării declarațiilor Forma IPC21 (art. 5 alin. (1) la Legea nr.489/1999).

   

   

    Care sunt tarifele și termenele de achitare a contribuțiilor aferente liber profesioniștilor, persoanelor fizice enumerate la pct. 1.61 din Legea nr.489/1999?

  Tarifele contribuțiilor aferente liber-profesioniștilor, în mărimea taxei fixe se stabilesc anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru anul 2023 suma contribuției datorate de liber profesioniști constituie 27772 lei (art. 3 la Legea nr. 357/2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023). Termenul de achitare a contribuțiilor este data de 25 a lunii următoare celei de gestiune. Dacă data de 25 este o zi liberă sau de odihnă, termenul de achitare se transferă pentru prima zi lucrătoare.

   

   

    Ce categorie de persoane este scutită de plata contribuției de asigurări sociale în mărimea taxei fixe pentru persoanele specificate la pct. 1.6 și 1.61 (liber profesioniștii), 1.7 (titularii patentei de întreprinzător) din Anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999?

  Sunt scutiți de plata contribuției în mărimea taxei fixe pensionarii, persoanele cu dizabilități și persoanele care se află în alte categorii de plătitori specificați în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999.

   

   

    În ce mod informăm CNAS despre suspendarea activității ca liber-profesionist ce practică activitatea în sectorul justiției?

  În cazul suspendării activităţii, consemnată în modul stabilit de lege, această categorie de plătitori urmează să depună la subdiviziunea teritorială a Casei Naţionale unde îşi au sediul Cererea de luare la evidenţă a plătitorului la bugetul asigurărilor sociale de stat în care se bifează caseta „de modificare" (anexa nr.2 al Regulamentul privind evidenţa plătitorilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobat prin Ordinul CNAS nr. 275-A din 27.11.2015 (cu modificările ulterioare).

  Pe perioada suspendării activităţii liber-profesioniștii sunt scutiţi de declararea şi achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat.

   

   

    Ce dări de seamă prezintă Angajatorul din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi – pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi?

  Angajatorul din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi - pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi (pct. 1.8 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999) prezintă darea de seamă Forma TAXI18.

   

   

    Care sunt termenele de prezentare a dării de seamă Forma TAXI18?

  Darea de seamă Forma TAXI18 se prezintă conform tipului dării de seamă după cum urmează:

  Primară și primară de corectare - lunar, până la data de 25 a lunii premergătoare lunii de gestiune;

  Suplimentară și suplimentară de corectare- în ziua angajării persoanei nedeclarate în darea de seamă primară.

   

   

    Care sunt tarifele contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii aferente persoanelor angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi specificați la pct.1.8 din Anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999?

  Tarifele contribuțiilor aferente persoanelor angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi specificați la pct. 1.8 din Anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 sunt stabilite anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru anul 2023 suma contribuției constituie 14700 lei (art. 3 al Legii nr. 357/2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023).

   

   

    Care sunt termenele de plată a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii aferente persoanelor angajate prin contract individual de muncă care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi specificați la pct. 1.8 din Anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999?

  Termenul de achitare este stabilit - lunar, până la data de 25 a lunii premergătoare lunii de gestiune. În cazul angajării persoanelor fizice în perioada de după data raportării a lunii premergătoare lunii de gestiune şi până la sfârşitul perioadei de gestiune, angajatorii sunt obligaţi să achite contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii până la finele lunii de gestiune, proporţional pentru perioada de până la următoarea raportare şi integral pentru luna de gestiune.

   

   

    Care sunt tarifele aferente persoanelor fizice care exercită activităţi în calitate de zilieri în temeiul Legii nr.22/2018 privind exercitarea unei activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri?

  Conform pct. 1.9 din anexa nr. 1 la Legea nr.489/1999, beneficiarii de lucrări (Agenții economici din agricultură) calculează, declară și achită contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii pentru persoanele fizice care exercită activităţi în calitate de zilieri în temeiul Legii nr.22/2018 privind exercitarea unei activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, reieșind din tariful de 6 %. Această prevedere nu se referă la persoanele angajate sau celor ce se află în altă categorie de persoane asigurate, iar pentru perioadele de pînă la 01.03.2023 - și pentru pensionari, persoane cu dizabilități.

   

   

    Care este contribuția de asigurări sociale de stat obligatorii, taxa fixă, datorată de titularul patentei de întreprinzător, precum și termenul de achitare a acesteia?

  Taxă fixă în conformitate cu legea bugetului asigurărilor sociale de stat anuală, dar nu mai puțin de 1/12 din această sumă lunar, în funcție de durata activității desfășurate pe bază de patentă. Pentru anul 2023 suma contribuției constituie 14700 lei (art. 3 la Legea nr. 357/2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023).  Suma datorată se achită la momentul solicitării sau prelungirii patentei. În cazul în care perioada pentru care se solicită / prelungeşte patenta include perioada unei luni calendaristice incomplete contribuţia de asigurări sociale de stat pentru această lună se achită în mărimea sumei lunare.

   

   

    Este necesar ca entitățile care au obținut statutul de rezident al Parcului pentru tehnologia informației ,,Moldova IT Park,, să informeze Casa Națională de Asigurări Sociale despre această acțiune?

  Potrivit pct. 1.8 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park" nr.1144/2017, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării rezidentului, Administrația Parcului IT prezintă câte o copie a extrasului din Registrul de evidență a rezidenților Parcului către autoritățile administrației publice locale, organul fiscal, vamal, de asigurări sociale, de asigurări medicale, de statistică din circumscripția în care se află sediul central (adresa juridică) al rezidentului.

   

   

    Cum se poate obține informația privind restanța/supraplata la bugetul asigurărilor sociale de stat în contul curent al plătitorului?

  Solicitarea de a obține extrasul din contul curent al plătitorului de contribuții la BASS poate fi prezentată la  CNAS pe suport de hârtie la adresa str. Gheorghe Tudor, 3, MD-2028, or. Chișinău, Republica Moldova sau la adresa electronică secretariat@cnas.gov.md.

   

   

   

    Unde este descris mecanismul de corectare a plăților la bugetul asigurărilor sociale de stat?

  Mecanismul de corectare a plăților la bugetul asigurărilor sociale de stat este descris în Regulamentul privind corectarea plăților la bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobat prin ordinul CNAS nr. 247-A din 27.12.2022.

   

   

    Cum soliciți corectarea plăților la bugetul asigurărilor sociale de stat?

  Solicitarea privind corectarea sumelor la bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează prin depunerea cererii la Casa Naţională de Asigurări Sociale pe suport de hârtie (conform modelului stabilit în anexa nr.1) cu aplicarea semnăturii olografe la adresa: MD - 2028, mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 3 sau online cu semnătură electronică AICI.  

   

   

    Ce corectări a plăților la bugetul asigurărilor sociale de stat pot executa agenții economici?

  Agenții economici, prin depunerea cererii, pot executa următoarele corectări a plăților la bugetul asigurărilor sociale de stat:

  a) trecerea sumelor plătite în plus sau incorect de la un tip de plată la altul sau de la un cod al localității la altul;

  b) corectarea codului fiscal neidentificat;

  c) trecerea plăților de la un cod fiscal la altul;

  d) trecerea soldurilor de la un cod fiscal la alt cod fiscal.

   

   

    Cum se expediază la CNAS cererea privind corectarea plăților la bugetul asigurărilor sociale de stat?

  Cererile de corectare a plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat pe suport de hârtie cu aplicarea semnăturii urmează a fi expediate în adresa Casei Naţionale de Asigurări Sociale la adresa: MD - 2028, mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 3, sau la adresa de email  secretariat@cnas.gov.md

   

   

    În ce situații plătitorii de contribuții beneficiază de restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat?

  Plătitorii de contribuții beneficiază de restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat în următoarele situaţii:

  a) Lichidare, suspendare a activităţii plătitorului;

  b) Înregistrarea în calitate de rezident al parcului pentru tehnologia informaţiei.

  c) Scutire de plata contribuţiilor persoanei fizice, care desfăşoară activitate pe cont propriu;

  d) Achitare incorectă, transferare incorectă de instituţia financiară.

   

   

    Unde este descris mecanismul de restituire a mijloacelor din bugetul asigurărilor sociale de stat?

  Mecanismul de restituire a mijloacelor din bugetul asigurărilor sociale de stat la contul bancar al plătitorului de contribuţii, inclusiv a celor transferate incorect la codurile economice de încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat este descris în Regulamentul privind restituirea sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobat prin ordinul CNAS nr. 157-A din  08.11.2022.

   

   

    Cum soliciți restituirea mijloacelor din bugetul asigurărilor sociale de stat?

  Solicitarea restituirii sumelor din bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează prin depunerea cererii la Casa Naţională de Asigurări Sociale pe suport de hârtie (conform modelul stabilit în anexa nr.1) cu aplicarea semnăturii olografe la adresa: MD - 2028, mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 3 sau online cu semnătură electronică AICI

   

    Care sunt condițiile pentru a beneficia de eșalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere?

  Potrivit art. 28 alin. (5) - (6) din Legea nr. 489/1999, plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat care au calculate şi neachitate majorări de întârziere (penalităţi) şi nu au datorii la plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi la amenzi pot beneficia, la solicitare, de eşalonarea stingerii datoriilor la majorările de întârziere (penalităţi) pe parcursul anului bugetar în curs. Modalitatea de aplicare a prevederilor supra se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat (aprobat prin Ordinul CNAS nr. 98-A din 15.05.2015) care este publicat pe pagina oficială www.cnas.gov.md compartimentul „Pentru plătitorii de contribuţii" subcompartimentul „Regulamente".

   

   

    Care sunt prevederile legale aferente calculării majorărilor de întârziere?

  Art. 28 din  Legea nr. 489/1999 care prevede, că neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întârziere din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere până la data plăţii efective a sumei datorate, inclusiv. Cuantumul majorărilor constituie 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere.

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY