• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Indemnizații   /  Indemnizaţii adresate familiilor cu copii

  Indemnizaţii adresate familiilor cu copii

    Indemnizaţie unică la naşterea copilului

  Depunerea online a cererii de acordare a indemnizaţiei unice la naşterea copilului o puteți face aici.

  Condiţii de acordare a indemnizaţiei unice la naşterea copilului

  Indemnizaţia unică la naşterea copilului se stabileşte:

  -  pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor;

  -  mamei, iar în cazul decesului ei - reprezentantului legal al copilului;

  -  cu condiţia că copilul a fost înregistrat la subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice;

  -  cu condiţia că a fost solicitată cel târziu în termen de 12 luni de la naşterea copilului;

  Depunerea cererii:

   Cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor se depune la casa teritorială la locul de domiciliu al solicitantului ori al soţului/soţiei, în cazul în care a fost stabilită indemnizaţia de maternitate, la casa teritorială care a stabilit indemnizaţia de maternitate, sau în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) sau pe pagina-web a Casei Naţionale (www.cnas.gov.md).

  Cuantumul indemnizaţiei:

  Pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2020, mamele beneficiază de indemnizaţie unică la naşterea copilului în cuantum de:

          - 8299 lei pentru fiecare copil, născut viu.

  Pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2021, mamele beneficiază de indemnizaţie unică la naşterea copilului în cuantum de:

          - 9459 lei pentru fiecare copil, născut viu.

  Pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2022, mamele beneficiază de indemnizaţie unică la naşterea copilului în cuantum de:

          - 10068 lei pentru fiecare copil, născut viu.

  Pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2023, mamele beneficiază de indemnizaţie unică la naşterea copilului în cuantum de:

          - 10932 lei pentru fiecare copil, născut viu.

   Acte necesare în cazul depunerii cererii la casa teritorială:

  actul de identitate al mamei  sau al reprezentantului legal al copilului, după caz (în original şi în copie);

   - certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător (în original şi în copie);

  - în cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat, solicitantul de  indemnizaţii adresate familiilor cu copii (cu excepţia persoanelor angajate în câmpul muncii în Republica Moldova) prezintă casei teritoriale o declaraţie pe proprie răspundere despre faptul că a beneficiat/nu a  beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii din statul respectiv;

   - alte acte, după caz.

  Termen de depunere/examinare a cererii:

  Termenul de adresare pentru stabilirea indemnizaţiei unice la naşterea copilului este 12 luni de la data naşterii copilului;

  Termenul de examinare a cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială, iar în cazul cererii electronice - 30 de zile de la data înregistrării cererii în sistemul informaţional.

  Plata indemnizaţiilor se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizaţiilor se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

  Sumele indemnizației stabilite și neprimite de beneficiar în decurs de 12 luni consecutive se suspendă. Plata indemnizațiilor se reia în baza cererii beneficiarului,tutorelui (curatorului) acestuia, după caz, sau reprezentantului desemnat prin procură și a actului de identitate al solicitantului, depuse la organul de asigurări sociale, și se achită retroactiv pentru o perioadă de 3 ani premergători datei adresării.

   

   

    Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani

  Depunerea online a cererii de acordare a indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani o puteți face aici.

  Condiţii de acordare:

  Începînd cu 01.10.2022 pentru copii cu vârsta de până la 2 ani se acordă indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, indiferent de statutul părintelui (persoană asigurată/neasigurată).

  Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani se acordă pentru fiecare  copil din data naşterii copilului.

  La cerere, opțional, unuia dintre reprezentanții legali ai copilului, care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, indiferent dacă aceștia desfășoară sau nu activitate.

  Depunerea cererii:

   Cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor se depune la casa teritorială la locul de domiciliu al solicitantului ori al soţului/soţiei, în cazul în care a fost stabilită indemnizaţia de maternitate, la casa teritorială care a stabilit indemnizaţia de maternitate, sau în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) sau pe pagina-web a Casei Naţionale (www.cnas.gov.md).

  Acte necesare în cazul depunerii cererii la casa teritorială:

   - actul de identitate al solicitantului - în original şi în copie;

  - certificatul de naştere al copilului, după caz, certificatul de naştere al copilului premergător (în original şi în copie). Dacă copia deja a fost prezentată la CTAS pentru acordarea indemnizaţiei unice la naşterea copilului, se prezintă numai originalul;

  - în cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat, solicitantul de indemnizaţie (cu excepţia persoanelor angajate în câmpul muncii în Republica Moldova) prezintă o declaraţie pe propria răspundere despre faptul că a beneficiat/nu a beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii din statul respectiv. În cazul în care a beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, solicitantul indică în declaraţie perioada de acordare a indemnizaţiei respective.

  - alte acte, după caz.

  Termen de depunere/examinare a cererii:

  Termenul de solicitare a indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului este 12 luni de la data naşterii copilului. În cazul în care indemnizaţia lunară a fost solicitată mai târziu de termenul indicat, aceasta se stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decât pentru 12 luni premergătoare datei adresării cu condiţia că a fost solicitată în termen de 2 ani de la data naşterii copilului.

  Termenul de examinare a cererii este 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială, iar în cazul cererii electronice - 30 de zile de la data înregistrării cererii în sistemul informaţional.

  Cuantumul indemnizaţiei:

  Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani constituie:

   -     începând cu 1 ianuarie 2021 – 740 de lei;

   -     începând cu 1 octombrie 2022 – 1000 de lei.

  Plata indemnizaţiilor se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizaţiilor se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

  Sumele indemnizației stabilite și neprimite de beneficiar în decurs de 12 luni consecutive se suspendă. Plata indemnizațiilor se reia în baza cererii beneficiarului,tutorelui (curatorului) acestuia, după caz, sau reprezentantului desemnat prin procură și a actului de identitate al solicitantului, depuse la organul de asigurări sociale, și se achită retroactiv pentru o perioadă de 3 ani premergători datei adresării.

   

   

    Indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului persoanelor asigurate

  Depunerea online a cererii de acordare a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului persoanelor asigurate o puteți face aici.

  Condiţii de acordare:

  Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se acordă persoanelor asigurate, care:

  - au un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani sau de cel puţin 9 luni, realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei naşterii copilului;

  - se află în concediu pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani la toate unităţile în care desfăşoară activităţi.

  Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se acordă liber – profesioniştilor ce practică activitate în sectorul justiţiei:

  - care confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani sau de cel puţin 9 luni, realizat în ultimele 24 luni premergătoare datei naşterii copilului;

  - fără condiţia aflării în concediu pentru îngrijirea copilului. 

  Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se acordă conform următoarelor opţiuni:

  1.      de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului şi pînă la data împlinirii vîrstei de 3 ani a copilului;

  2.      de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului pentru o perioadă de 24 luni. Pentru perioada concediului pentru îngrijirea copilului după expirarea celor 24 de luni de concediu şi pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani a copilului, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului nu se acordă;

  3.      de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului pentru o perioadă de 12 luni. Pentru perioada concediului pentru îngrijirea copilului după expirarea celor 12 luni de concediu şi pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani a copilului, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului nu se acordă.

  Opțiunea solicitată inițial pentru stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului nu poate fi modificată ulterior. În cazul concediului pentru îngrijirea copilului folosit de părinți în fracțiuni, primele 12 luni ale concediului se calculează de la solicitarea inițială a concediului respectiv pentru acest copil.

  De indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului conform opţiunii solicitate ca persoană asigurată mai poate beneficia, la cerere opţional: tatăl, bunelul, bunica sau altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, dacă îndeplinesc condiţiile de realizare a stagiului necesar de cotizare şi se află în concediu pentru îngrijirea copilului.

  Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului conform opţiunii solicitate se stabileşte de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului. În cazul în care data acordării concediului pentru îngrijirea copilului diferă de la o unitate la alta, indemnizaţia se stabileşte începând de la data ultimii acordării a concediului.

  În cazul în care beneficiarul de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului se angajează, îşi reia activitatea de muncă sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului conform opţiunii solicitate ori desfăşoară activităţi în scopul obţinerii de venit, indemnizaţia stabilită se suspendă, cu excepţia cazului în care de aceasta beneficiază mama sau tatăl copilului, şi se stabileşte, la cerere, unei alte persoane, dacă întruneşte condiţiile prevăzute de legislaţie pentru acordarea indemnizaţiei.

  Mama sau tata care, după acordarea concediului pentru îngrijirea copilului, îşi reia activitatea, se angajează, desfăşoară activităţi în scopul obţinerii de venit sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului are dreptul la indemnizaţie lunară.

  Depunerea cererii:

  Cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor se depune la casa teritorială la locul de domiciliu al solicitantului ori al soţului/soţiei, în cazul în care a fost stabilită indemnizaţia de maternitate, la casa teritorială care a stabilit indemnizaţia de maternitate, sau în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) sau pagina-web a Casei Naţionale (www.cnas.gov.md).

  Acte necesare în cazul depunerii cererii la casa teritorială:

  a) actul de identitate al solicitantului indemnizaţiei (în original şi în copie);

  b) certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător (în original şi în copie);

  c) după caz, extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani (în original) de la toate unităţile în care desfăşoară activităţi;

  d) alte acte, după caz.

  Termen de depunere/examinare a cererii:

  Termenul de solicitare a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului este 12 luni de la data naşterii copilului. În cazul în care indemnizaţia lunară a fost solicitată mai târziu de termenul indicat, aceasta se stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decât pentru 12 luni premergătoare datei adresării cu condiţia că a fost solicitată în termen de 3 ani.

  Termenul de examinare a cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială, iar în cazul cererii electronice - 30 de zile de la data înregistrării cererii în sistemul informaţional. 

  Cuantumul indemnizaţiei:

  1.      În cazul în care solicitantul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului alege opţiunea „pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani a copilului”, cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului constituie, 30% din baza de calcul, pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decît cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate (740 lei de la  01.01.2021).

  2.      În cazul în care solicitantul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului alege opţiunea „pentru o perioadă de 24 luni”, cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului constituie 60 % din baza de calcul, pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decît cuantumul dublu al indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate pentru primele 12 luni de la acordarea iniţială a concediului pentru îngrijirea copilului şi 30% din baza de calcul, pentru fiecare copil pentru următoarele 12 luni, dar nu mai puţin decît cuantumul indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate.

  3.      În cazul în care solicitantul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului alege opţiunea „pentru o perioadă de 12 luni”, cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului constituie  90 % din baza de calcul, pentru fiecare copil, dar nu mai puţin decît cuantumul triplu al indemnizaţiei minime lunare pentru creşterea copilului a persoanei asigurate pentru primele 12 luni de la acordarea iniţială a concediului pentru îngrijirea copilului.

  Baza de calcul al indemnizației lunare pentru creșterea copilului constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii nașterii copilului, venit din care, la data stabilirii indemnizației, au fost calculate şi plătite contribuţii. Lunile calendaristice ale concediului prenatal se substituie cu același număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul.

  Venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului nu poate depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe economie pentru anul respectiv înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venit asigurat. În cazul în care în calcul se include anul calendaristic incomplet, venitul asigurat se plafonează reieşind din numărul de luni în care a fost realizat venitul asigurat pentru anul respectiv. Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă de Guvern.

  Venitul lunar asigurat pentru liber-profesioniști ce practică activitate în sectorul justiției se determină prin împărțirea a 1/12 a taxei fixe a contribuției de asigurări sociale de stat stabilită pentru anul corespunzător la cota tarifului contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajatorii sectorului privat pentru această perioadă. Venitul lunar asigurat determinat se include în calcul în lunile pentru care au fost plătite taxele fixe ale contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite începând cu 1 ianuarie 2021.

  Venitul mediu lunar asigurat se determină prin împărţirea la 12 a venitului asigurat realizat la toate unităţile în perioada de 12 luni calendaristice premergătoare lunii naşterii copilului, luni luate în calcul.

  Plata indemnizaţiilor se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizaţiilor se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

  Sumele indemnizației stabilite și neprimite de beneficiar în decurs de 12 luni consecutive se suspendă. Plata indemnizațiilor se reia în baza cererii beneficiarului,tutorelui (curatorului) acestuia, după caz, sau reprezentantului desemnat prin procură și a actului de identitate al solicitantului, depuse la organul de asigurări sociale, și se achită retroactiv pentru o perioadă de 3 ani premergători datei adresării.

     Indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuţi dintr-o singură sarcină

  Depunerea online a cererii de acordare a indemnizaţiei lunare de suport pentru creşterea până la împlinirea vârstei de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină o puteți face aici.

  Indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea până la împlinirea vârstei de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină se stabileşte pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2017.

  Condiţii de acordare:

   Indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea până la împlinirea vârstei de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină se stabileşte:

  -  în cazul în care dintr-o singură sarcină în familie s-au născut cel puţin 2 copii vii;

  de la data naşterii copiilor, la solicitarea unuia dintre reprezentanții legali ai copiilor;

  în cazul adopției sau plasării copiilor în serviciul de tutelă/curatelă – de la data devenirii irevocabile a hotărârii instanței de judecată privind încuviințarea adopției, respectiv, de la data emiterii dispoziției privind plasamentul copiilor în serviciul de tutelă/curatelă.

   -  pentru fiecare copil născut viu;

  -  cu condiţia că copiii au fost înregistraţi la subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice;

  -  indiferent dacă persoana care solicită indemnizaţia desfăşoară activitatea de muncă.

  Depunerea cererii:

  Cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor se depune la casa teritorială la locul de domiciliu al solicitantului ori al soţului/soţiei sau, în cazul în care a fost stabilită indemnizaţia de maternitate, la casa teritorială care a stabilit indemnizaţia de maternitate, sau în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) sau pe pagina-web a Casei Naţionale (www.cnas.gov.md).

  Acte necesare în cazul depunerii cererii la casa teritorială de asigurări sociale

       a) actul de identitate al solicitantului indemnizaţiei (în original şi în copie);

       b) certificatele de naştere a copiilor (în original şi în copie);

       c) în cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat, solicitantul de  indemnizaţii adresate familiilor cu copii (cu excepţia persoanelor angajate în câmpul muncii în Republica Moldova) prezintă casei teritoriale o declaraţie pe proprie răspundere despre faptul că a beneficiat/nu a  beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii din statul respectiv.

  În cazul în care a  beneficiat de indemnizaţii adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, solicitantul indică în declaraţie perioada de acordare a indemnizaţiei respective.

  În cazul acordării indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii pe teritoriul altui stat, indemnizaţia lunară  de  suport  pentru  creşterea  până  la  împlinirea  vârstei  de  3  ani  a copiilor  gemeni  sau  a  mai  mulţi  copii  născuţi  dintr-o  singură  sarcină (pentru perioada respectivă) nu se  stabileşte.

  Termen de depunere/examinare a cererii:

  Termenul de solicitare a indemnizaţiei lunare de suport pentru creşterea până la împlinirea vârstei de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină este de 12 luni de la data naşterii copiilor.

  În cazul în care indemnizaţia respectivă a fost solicitată mai târziu de termenul indicat, aceasta se stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decât pentru 12 luni premergătoare datei adresării cu condiţia că a fost solicitată în termen de 3 ani de la data naşterii copiilor.

  Termenul de examinare a cererii este 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială.

  Cuantumul indemnizaţiei:

   Cuantumul indemnizaţiei lunare de suport pentru creşterea până la împlinirea vârstei de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină constituie 50% din mărimea indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani,  la data naşterii copilului.

  Cuantumul indemnizaţiei constituie:

  - pînă la 31 decembrie 2018 - 270 de lei; 

  - începând cu 01 inuarie 2019 - 320 lei lunar;

  - începând cu 01 ianuarie 2021 - 370 lei lunar;

  - începând cu 01 octombrie 2022 - 500 lei lunar.

  Plata indemnizaţiilor se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizaţiilor se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

  Sumele indemnizației stabilite și neprimite de beneficiar în decurs de 12 luni consecutive se suspendă. Plata indemnizațiilor se reia în baza cererii beneficiarului,tutorelui (curatorului) acestuia, după caz, sau reprezentantului desemnat prin procură și a actului de identitate al solicitantului, depuse la organul de asigurări sociale, și se achită retroactiv pentru o perioadă de 3 ani premergători datei adresării.

   

   

   

   

   

   

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY