<![CDATA[Casa Națională de Asigurări Sociale]]> https://cnas.gov.md/ 23.03.2023 ro https://cnas.gov.md/ Copyright (c) 2023 https://cnas.gov.md/Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului Strategiei de dezvoltare a Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru anii 2016 - 2020 <![CDATA[Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului Strategiei de dezvoltare a Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru anii 2016 - 2020 // Consultari publice documente]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=316&id=3494&t=/Transparenta-decizionala/Consultari-publice-documente/Anunt-privind-organizarea-consultarii-publice-a-proiectului-Strategiei-de-dezvoltare-a-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-pentru-anii-2016-2020/ 22.02.2016 15:33 Proiectul Strategiei de dezvoltare a Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru anii 2016 - 2020 <![CDATA[Proiectul Strategiei de dezvoltare a Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru anii 2016 - 2020 // Consultari publice documente]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=316&id=3493&t=/Transparenta-decizionala/Consultari-publice-documente/Proiectul-Strategiei-de-dezvoltare-a-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-pentru-anii-2016-2020/ 22.02.2016 15:26 Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului Declaraţiei persoanei asigurate REV 5 şi Instrucţiunii cu privire la modul de completare a Declaraţiei persoanei asigurate REV 5 <![CDATA[Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului Declaraţiei persoanei asigurate REV 5 şi Instrucţiunii cu privire la modul de completare a Declaraţiei persoanei asigurate REV 5 // Consultari publice documente]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=316&id=2711&t=/Transparenta-decizionala/Consultari-publice-documente/Anunt-privind-organizarea-consultarii-publice-a-proiectului-Declaratiei-persoanei-asigurate-REV-5-si-Instructiunii-cu-privire-la-modul-de-completare-a-Declaratiei-persoanei-asigurate-REV-5/ 25.06.2014 11:28 Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) şi Instrucţiunii cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii <![CDATA[Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (forma BASS) şi Instrucţiunii cu privire la modul de completare a Declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii // Consultari publice documente]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=316&id=2706&t=/Transparenta-decizionala/Consultari-publice-documente/Anunt-privind-organizarea-consultarii-publice-a-proiectului-Declaratiei-privind-calcularea-si-utilizarea-contributiilor-de-asigurari-sociale-de-stat-obligatorii-forma-BASS-si-Instructiunii-cu-privire-la-modul-de-completare-a-Declaratiei-privind-calcularea-si-utilizarea-contributiilor-de-asigurari-sociale-de-stat-obligatorii/ 12.06.2014 16:38 Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale <![CDATA[Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale // Consultari publice documente]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=316&id=2679&t=/Transparenta-decizionala/Consultari-publice-documente/Anunt-privind-organizarea-consultarii-publice-a-proiectului-Hotaririi-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-Statutului-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale/ 08.05.2014 16:21 Proiectul Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova <![CDATA[Proiectul Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova // Consultari publice documente]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=316&id=2583&t=/Transparenta-decizionala/Consultari-publice-documente/Proiectul-Statutului-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-a-Republicii-Moldova/ 30.12.2013 12:02 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 256 din 9 martie 2006 <![CDATA[Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 256 din 9 martie 2006 // Consultari publice documente]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=316&id=2503&t=/Transparenta-decizionala/Consultari-publice-documente/Proiectul-Hotaririi-Guvernului-cu-privire-la-modificarea-Hotaririi-Guvernului-nr-256-din-9-martie-2006/ 21.10.2013 11:46 Notă informativă la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 256 din 9 martie 2006 <![CDATA[Notă informativă la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 256 din 9 martie 2006 // Consultari publice documente]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=316&id=2501&t=/Transparenta-decizionala/Consultari-publice-documente/Nota-informativa-la-proiectul-Hotaririi-Guvernului-cu-privire-la-modificarea-Hotaririi-Guvernului-nr-256-din-9-martie-2006/ 21.10.2013 00:00 Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului Programului de dezvoltare strategică al Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru anii 2012-2014 <![CDATA[Anunţ privind organizarea consultării publice a proiectului Programului de dezvoltare strategică al Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru anii 2012-2014 // Consultari publice documente]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=316&id=1788&t=/Transparenta-decizionala/Consultari-publice-documente/Anunt-privind-organizarea-consultarii-publice-a-proiectului-Programului-de-dezvoltare-strategica-al-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-pentru-anii-2012-2014/ 04.04.2012 10:52 Programul de dezvoltare strategică al Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru anii 2012-2014 <![CDATA[Programul de dezvoltare strategică al Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru anii 2012-2014 // Consultari publice documente]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=316&id=1787&t=/Transparenta-decizionala/Consultari-publice-documente/Programul-de-dezvoltare-strategica-al-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-pentru-anii-2012-2014/ 04.04.2012 10:44 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unui imobil pentru consultarea publică <![CDATA[Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la transmiterea unui imobil pentru consultarea publică // Consultari publice documente]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=316&id=1558&t=/Transparenta-decizionala/Consultari-publice-documente/Proiectul-Hotaririi-Guvernului-cu-privire-la-transmiterea-unui-imobil-pentru-consultarea-publica/ 22.09.2011 11:23 Anunt <![CDATA[Anunt // Consultari publice documente]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=ro&idc=316&id=1050&t=/Transparenta-decizionala/Consultari-publice-documente/Anunt/ 21.05.2010 16:10