<![CDATA[National Office of Social Insurance]]> https://cnas.gov.md/ 14.04.2024 en https://cnas.gov.md/ Copyright (c) 2024 https://cnas.gov.md/Vocational integration or reintegration allowance <![CDATA[Vocational integration or reintegration allowance // Vocational integration or reintegration allowance]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=749&id=6677&t=/Other-social-benefits/Alocatii/Vocational-integration-or-reintegration-allowance/Vocational-integration-or-reintegration-allowance/ 31.01.2024 08:39 Payment period of unemployment benefit <![CDATA[Payment period of unemployment benefit // Unemployment Benefit]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=748&id=6676&t=/Other-social-benefits/Indemnities/Unemployment-Benefit/Payment-period-of-unemployment-benefit/ 31.01.2024 08:35 Payment of unemployment benefit <![CDATA[Payment of unemployment benefit // Unemployment Benefit]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=748&id=6675&t=/Other-social-benefits/Indemnities/Unemployment-Benefit/Payment-of-unemployment-benefit/ 31.01.2024 08:26 Amount of unemployment benefit <![CDATA[Amount of unemployment benefit // Unemployment Benefit]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=748&id=6674&t=/Other-social-benefits/Indemnities/Unemployment-Benefit/Amount-of-unemployment-benefit/ 31.01.2024 08:24 Payment of unique material aid <![CDATA[Payment of unique material aid // Unique material aid to children who have lost their breadwinner participating in the liquidation of the aftermath of the Chernobyl nuclear power plant accident]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=586&id=6638&t=/Other-social-benefits/Aids/Unique-material-aid-to-children-who-have-lost-their-breadwinner-participating-in-the-liquidation-of-the-aftermath-of-the-Chernobyl-nuclear-power-plant-accident/Payment-of-unique-material-aid/ 03.01.2024 07:49 Instrucţiune privind prezentarea declaraţiilor persoanelor asigurate pentru perioada anilor 1999-2017, aprobată prin Ordinul CNAS nr. 187-A din 25.11.2022 <![CDATA[Instrucţiune privind prezentarea declaraţiilor persoanelor asigurate pentru perioada anilor 1999-2017, aprobată prin Ordinul CNAS nr. 187-A din 25.11.2022 // Instructions]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=458&id=6628&t=/For-taxpayers/Instructions/Instructiune-privind-prezentarea-declaratiilor-persoanelor-asigurate-pentru-perioada-anilor-1999-2017-aprobata-prin-Ordinul-CNAS-nr-187-A-din-25112022/ 22.12.2023 12:44 Regulament cu privire confirmarea venitului asigurat în baza datelor din conturile personale ale persoanelor asigurate, aprobat prin Ordinul CNAS nr. 140 - A din 03.10.2022 <![CDATA[Regulament cu privire confirmarea venitului asigurat în baza datelor din conturile personale ale persoanelor asigurate, aprobat prin Ordinul CNAS nr. 140 - A din 03.10.2022 // Regulations]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=459&id=6626&t=/For-taxpayers/Regulations/Regulament-cu-privire-confirmarea-venitului-asigurat-in-baza-datelor-din-conturile-personale-ale-persoanelor-asigurate-aprobat-prin-Ordinul-CNAS-nr-140-A-din-03102022/ 22.12.2023 11:39 Regulament cu privire la corectarea datelor în Registrul de stat al evidenţei individuale, aprobat prin Ordinul CNAS nr. 233-A din 14.12.2022. <![CDATA[Regulament cu privire la corectarea datelor în Registrul de stat al evidenţei individuale, aprobat prin Ordinul CNAS nr. 233-A din 14.12.2022. // Regulations]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=459&id=6625&t=/For-taxpayers/Regulations/Regulament-cu-privire-la-corectarea-datelor-in-Registrul-de-stat-al-evidentei-individuale-aprobat-prin-Ordinul-CNAS-nr-233-A-din-14122022/ 22.12.2023 11:38 Regulament cu privire la recuperarea de la angajator a sumelor plătite necuvenit sub formă de prestaţii de asigurări sociale urmare a prezentării dărilor de seamă de corectare, aprobat prin Ordinul CNAS nr. 96-A din 25.05.2023 <![CDATA[Regulament cu privire la recuperarea de la angajator a sumelor plătite necuvenit sub formă de prestaţii de asigurări sociale urmare a prezentării dărilor de seamă de corectare, aprobat prin Ordinul CNAS nr. 96-A din 25.05.2023 // Regulations]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=459&id=6624&t=/For-taxpayers/Regulations/Regulament-cu-privire-la-recuperarea-de-la-angajator-a-sumelor-platite-necuvenit-sub-forma-de-prestatii-de-asigurari-sociale-urmare-a-prezentarii-darilor-de-seama-de-corectare-aprobat-prin-Ordinul-CNAS-nr-96-A-din-25052023/ 22.12.2023 11:35 Regulament cu privire la acordarea accesului persoanelor asigurate la contul curent de asigurări sociale prin intermediul Sistemului Informaţional ACCES CPAS, aprobat prin Ordinul CNAS nr. 243-A din 06.11.2020 <![CDATA[Regulament cu privire la acordarea accesului persoanelor asigurate la contul curent de asigurări sociale prin intermediul Sistemului Informaţional ACCES CPAS, aprobat prin Ordinul CNAS nr. 243-A din 06.11.2020 // Orders]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=513&id=6623&t=/Legal-framework/Internal-normative-acts/Orders/Regulament-cu-privire-la-acordarea-accesului-persoanelor-asigurate-la-contul-curent-de-asigurari-sociale-prin-intermediul-Sistemului-Informational-ACCES-CPAS-aprobat-prin-Ordinul-CNAS-nr-243-A-din-06112020/ 22.12.2023 11:25 Ordin cu privire la aprobarea modelului Contractului de asigurare socială și a Regulamentului cu privire la asigurarea prin contract în sistemul public de asigurări sociale (în vigoare de la 01.01.2024) <![CDATA[Ordin cu privire la aprobarea modelului Contractului de asigurare socială și a Regulamentului cu privire la asigurarea prin contract în sistemul public de asigurări sociale (în vigoare de la 01.01.2024) // Orders]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=513&id=6621&t=/Legal-framework/Internal-normative-acts/Orders/Ordin-cu-privire-la-aprobarea-modelului-Contractului-de-asigurare-sociala-i-a-Regulamentului-cu-privire-la-asigurarea-prin-contract-in-sistemul-public-de-asigurari-sociale-in-vigoare-de-la-01012024/ 22.12.2023 10:49 Regulament privind înscrierea datelor în conturile personale de asigurări sociale ale persoanelor asigurate cu informaţie privind contribuţiile de asigurări sociale achitate și nedeclarate în perioada anilor 1999-2017, aprobat prin Ordinul CNAS <![CDATA[Regulament privind înscrierea datelor în conturile personale de asigurări sociale ale persoanelor asigurate cu informaţie privind contribuţiile de asigurări sociale achitate și nedeclarate în perioada anilor 1999-2017, aprobat prin Ordinul CNAS // Orders]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=513&id=6620&t=/Legal-framework/Internal-normative-acts/Orders/Regulament-privind-inscrierea-datelor-in-conturile-personale-de-asigurari-sociale-ale-persoanelor-asigurate-cu-informatie-privind-contributiile-de-asigurari-sociale-achitate-i-nedeclarate-in-perioada-anilor-1999-2017-aprobat-prin-Ordinul-CNAS/ 22.12.2023 10:47 Repartizarea bugetului asigurlrilor sociale de stat pe anul 2023, precizat in temeiul art.1 5 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 nr.357 /2022 gi art. 17 lit.m) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 n.359/2022(redistribuirea alocafiilor bugetare aprobate în Fondul de reducere a vulnerabilitătii energetice, în calitate de transferuri la BASS pentru acoperirea insuficienței de mijloace financiare pentru acordarea compensafiei la energie sub formă de plată monetară <![CDATA[Repartizarea bugetului asigurlrilor sociale de stat pe anul 2023, precizat in temeiul art.1 5 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 nr.357 /2022 gi art. 17 lit.m) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 n.359/2022(redistribuirea alocafiilor bugetare aprobate în Fondul de reducere a vulnerabilitătii energetice, în calitate de transferuri la BASS pentru acoperirea insuficienței de mijloace financiare pentru acordarea compensafiei la energie sub formă de plată monetară // Sub-programmes of the state social insurance budget]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=621&id=6616&t=/Legal-framework/Internal-normative-acts/Sub-programmes-of-the-state-social-insurance-budget/Repartizarea-bugetului-asigurlrilor-sociale-de-stat-pe-anul-2023-precizat-in-temeiul-art1-5-din-Legea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-pe-anul-2023-nr357-2022-gi-art-17-litm-din-Legea-bugetului-de-stat-pe-anul-2023-n3592022redistribuirea-alocafiilor-bugetare-aprobate-in-Fondul-de-reducere-a-vulnerabilitatii-energetice-incalitate-de-transferuri-la-BASS-pentru-acoperirea-insuficientei-de-mijloace-financiare-pentru-acordarea-compensafiei-la-energie-sub-forma-de-plata-monetara/ 20.12.2023 12:50 RAPORT privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 01 decembrie 2023 <![CDATA[RAPORT privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 01 decembrie 2023 // Monthly operational reports]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=504&id=6608&t=/Reports/Reports-on-implementation-of-the-SSIB/Monthly-operational-reports/RAPORT-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-conform-clasificatiei-economice-la-situatia-din-01-decembrie-2023/ 15.12.2023 14:41 Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, precizat conform Hotărîrii Guvernului nr.889 din 22.11.2023 privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 nr. 357/2022 și Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr.359/2022 și alte redistribuiri interne <![CDATA[Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, precizat conform Hotărîrii Guvernului nr.889 din 22.11.2023 privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 nr. 357/2022 și Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr.359/2022 și alte redistribuiri interne // Sub-programmes of the state social insurance budget]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=621&id=6596&t=/Legal-framework/Internal-normative-acts/Sub-programmes-of-the-state-social-insurance-budget/Repartizarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-pe-anul-2023-precizat-conform-Hotaririi-Guvernului-nr889-din-22112023-privind-redistribuirea-unor-alocatii-aprobate-prin-Legea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-pe-anul-2023-nr-3572022-i-Legea-bugetului-de-stat-pentru-anul-2023-nr3592022-i-alte-redistribuiri-interne/ 08.12.2023 09:31 RAPORT privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 01 noiembrie 2023 <![CDATA[RAPORT privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat conform clasificaţiei economice la situaţia din 01 noiembrie 2023 // Monthly operational reports]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=504&id=6579&t=/Reports/Reports-on-implementation-of-the-SSIB/Monthly-operational-reports/RAPORT-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-conform-clasificatiei-economice-la-situatia-din-01-noiembrie-2023/ 14.11.2023 12:48 Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 precizat conform Legii nr.296 din 19.10.2023 pentru modificarea Legii BASS pe anul 2023 <![CDATA[Repartizarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 precizat conform Legii nr.296 din 19.10.2023 pentru modificarea Legii BASS pe anul 2023 // Sub-programmes of the state social insurance budget]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=621&id=6569&t=/Legal-framework/Internal-normative-acts/Sub-programmes-of-the-state-social-insurance-budget/Repartizarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-pe-anul-2023-precizat-conform-Legii-nr296-din-19102023-pentru-modificarea-Legii-BASS-pe-anul-2023/ 02.11.2023 13:09 CNAS reamintește: Opinia ta contează! <![CDATA[CNAS reamintește: Opinia ta contează! // News]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=360&id=6546&t=/Media/News/CNAS-reamintete-Opinia-ta-conteaza/ În scopul evaluării şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor publice prestate beneficiarilor, Casa Naţională de Asigurări Sociale prin intermediul chestionarului de pe pagina oficială a autorității - www.cnas.gov.md monitorizează și analizează opinia persoanelor care au interacționat cu subdiviziunile teritoriale ale instituției. Cetăţenii sunt îndemnaţi să ]]> 11.10.2023 05:49 INFORMAŢIA privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Casei Naţionale de Asigurări Sociale în trimestrul III al anului 2023 <![CDATA[INFORMAŢIA privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Casei Naţionale de Asigurări Sociale în trimestrul III al anului 2023 // Business trips abroad]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=674&id=6541&t=/Decisional-transparency/Business-trips-abroad/INFORMATIA-privind-deplasarile-de-serviciu-efectuate-in-strainatate-de-catre-personalul-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-in-trimestrul-III-al-anului-2023/ 09.10.2023 10:23 Registrul de evidenţă a cadourilor inadmisibile primite şi declarate de angajaţii autorității, pentru trimestrul III anul 2023 <![CDATA[Registrul de evidenţă a cadourilor inadmisibile primite şi declarate de angajaţii autorității, pentru trimestrul III anul 2023 // Gift registers]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=604&id=6535&t=/About-NOSI/Prevention-of-corruption/Gift-registers/Registrul-de-evidenta-a-cadourilor-inadmisibile-primite-si-declarate-de-angajatii-autoritatii-pentru-trimestrul-III-anul-2023/ 04.10.2023 09:47 Planul de achiziţii a Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru procurarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor în anul 2023 modificat la data 02 octombrie 2023 <![CDATA[Planul de achiziţii a Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru procurarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor în anul 2023 modificat la data 02 octombrie 2023 // Public procurement plan]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=532&id=6534&t=/Public-procurement/Public-procurement-plan/Planul-de-achizitii-a-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-pentru-procurarea-bunurilor-lucrarilor-i-serviciilor-in-anul-2023-modificat-la-data-02-octombrie-2023/ 04.10.2023 06:02 Planul de achiziţii a Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru procurarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor în trimestrul IV, anul 2023. <![CDATA[Planul de achiziţii a Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru procurarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor în trimestrul IV, anul 2023. // Public procurement plan]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=532&id=6530&t=/Public-procurement/Public-procurement-plan/Planul-de-achizitii-a-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-pentru-procurarea-bunurilor-lucrarilor-i-serviciilor-in-trimestrul-IV-anul-2023/ 02.10.2023 04:55 Planul de achiziții a Casei Naționale de Asigurări Sociale pentru procurarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor în anul 2023, modificat la 29.09.2023. <![CDATA[Planul de achiziții a Casei Naționale de Asigurări Sociale pentru procurarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor în anul 2023, modificat la 29.09.2023. // Public procurement plan]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=532&id=6529&t=/Public-procurement/Public-procurement-plan/Planul-de-achizitii-a-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-pentru-procurarea-bunurilor-lucrarilor-i-serviciilor-in-anul-2023-modificat-la-29092023/ 02.10.2023 04:54 Informație operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 8 luni ale anului 2023 <![CDATA[Informație operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 8 luni ale anului 2023 // News]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=360&id=6518&t=/Media/News/Informatie-operativa-privind-executarea-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-in-8-luni-ale-anului-2023/ Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 8 luni ale anului 2023, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 26255,7 mil. lei, care constituie 67,9% din planul anual aprobat. Contribuții ]]> 15.09.2023 12:02 Planul de achiziții a Casei Naționale de Asigurări Sociale pentru procurarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor în anul 2023 modificat la 08.09.2023 <![CDATA[Planul de achiziții a Casei Naționale de Asigurări Sociale pentru procurarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor în anul 2023 modificat la 08.09.2023 // Public procurement plan]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=532&id=6514&t=/Public-procurement/Public-procurement-plan/Planul-de-achizitii-a-Casei-Nationale-de-Asigurari-Sociale-pentru-procurarea-bunurilor-lucrarilor-i-serviciilor-in-anul-2023-modificat-la-08092023/ 12.09.2023 09:59 Raport de performanţă la situaţia de 01 iulie 2023 (9019) <![CDATA[Raport de performanţă la situaţia de 01 iulie 2023 (9019) // Periodic reports]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=625&id=6507&t=/Reports/Reports-on-implementation-of-the-SSIB/Periodic-reports/Raport-de-performanta-la-situatia-de-01-iulie-2023-9019/ 01.09.2023 13:38 Raport de performanţă la situaţia de 01 iulie 2023 (9011) <![CDATA[Raport de performanţă la situaţia de 01 iulie 2023 (9011) // Periodic reports]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=625&id=6505&t=/Reports/Reports-on-implementation-of-the-SSIB/Periodic-reports/Raport-de-performanta-la-situatia-de-01-iulie-2023-9011/ 01.09.2023 13:37 Raport de performanţă la situaţia de 01 iulie 2023 (9012) <![CDATA[Raport de performanţă la situaţia de 01 iulie 2023 (9012) // Periodic reports]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=625&id=6506&t=/Reports/Reports-on-implementation-of-the-SSIB/Periodic-reports/Raport-de-performanta-la-situatia-de-01-iulie-2023-9012/ 01.09.2023 13:37 Raport de performanţă la situaţia de 01 iulie 2023 (9008) <![CDATA[Raport de performanţă la situaţia de 01 iulie 2023 (9008) // Periodic reports]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=625&id=6503&t=/Reports/Reports-on-implementation-of-the-SSIB/Periodic-reports/Raport-de-performanta-la-situatia-de-01-iulie-2023-9008/ 01.09.2023 13:36 Raport de performanţă la situaţia de 01 iulie 2023 (9010) <![CDATA[Raport de performanţă la situaţia de 01 iulie 2023 (9010) // Periodic reports]]> https://cnas.gov.md/libview.php?l=en&idc=625&id=6504&t=/Reports/Reports-on-implementation-of-the-SSIB/Periodic-reports/Raport-de-performanta-la-situatia-de-01-iulie-2023-9010/ 01.09.2023 13:36