• Prima  /  CTAS  /  Direcția generală stabilirea indemnizațiilor

  Direcția generală stabilirea indemnizațiilor

  mun. Chişinău, sec. Botanica, MD-2032,
  str. Burebista, 108

  Direcţia generală stabilirea indemnizațiilor are următoarele atribuții de bază:

  1)      stabileşte indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi indemnizațiile de maternitate în baza datelor din certificatele de concedii medicale transmise prin intermediul Portalului certificatelor de concediu medical de către prestatorii de asistenţă medicală, cu emiterea deciziilor corespunzătoare;

  2)      emite procese verbale privind calcularea sumelor de indemnizații pentru incapacitate temporară  de muncă şi indemnizațiilor de maternitate, precum şi întreprinde măsuri întru restituirea sumelor plătite necuvenit;

  3)      gestionează dosarele electronice ale beneficiarilor de indemnizații pentru incapacitate temporară  de muncă şi indemnizații de maternitate;

  4)      examinează petiţiile ce ţin de domeniul stabilirii indemnizațiilor pentru incapacitate temporară  de muncă şi indemnizațiilor de maternitate, cu întocmirea răspunsurilor;

  5)      conlucrează cu prestatorii de asistenţă medicală în vederea recepționării datelor din certificatele de concedii medicale, după caz;

  6)      conlucrează cu entităţile economice referitor la reflectarea datelor necesare pentru stabilirea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară  de muncă şi indemnizațiilor de maternitate, după caz;

  7)      pregăteşte informaţii privind stabilirea și evidența indemnizațiilor gestionate.

  Nr.

  Nume, Prenume

  Funcţia

  Telefon

  Adresa electronică

  1.

  Şarban Lilia 

  șef subdiviziune teritorială

  022-55-33-10

  lilia.sarban@cnas.gov.md

  2.

  Borș Ana

  șef adjunct subdiviziune teritorială

  022-55-32-82

  ana.bors@cnas.gov.md

  3.

  Gărnăuţan Lilia

  șef direcţie stabilirea indemnizațiilor nord

  023-12-20-78

  lilia.garnautan@cnas.gov.md

  4.

  Codrean Alla

  șef direcţie stabilirea indemnizațiilor centru

  023-52-27-62

  alla.condrea@cnas.gov.md

  5.

  Sinigur Elena

  șef direcţie stabilirea indemnizațiilor sud

  029-93-22-91

  elena.sinigur@cnas.gov.md

Arrow Prev

             

             

Arrow Next
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY