• Prima  /  CTAS  /  Şoldăneşti

  Şoldăneşti

  or. Şoldăneşti, MD-2770,
  str. 31 August, 5

  Procesul direct de lucru cu beneficiarii se efectuează de luni până joi, de la ora 8.00 până la ora 17.00, iar vineri de la ora 8.00 până la 15.00, cu asigurarea graficului flexibil pentru orele de masă.

  Nr. Nume, Prenume Funcţia Telefon
  1. Erhan Elizaveta Şef CTAS 0272-2-57-12
  0272-2-56-33 (fax)
  2. Bodiu Svetlana Şef-adjunct 0272-2-58-39
  3. Balaban Svetlana Şef secţie venituri 0272-2-55-36
  4. Stati Lilia Şef secţie calcul drepturi sociale 0272-2-56-71
Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next