print
Căuşeni
 - 

or. Căuşeni, MD-4300,
str. A. Mateevici, 9

e-mail: ctas.causeni@cnas.gov.md 

Deservirea cetățenilor în cadrul Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale:

de luni până joi de la ora 08:00 până la ora 17:00, iar vineri până la ora 15:00, cu asigurarea graficului flexibil pentru ora de masă.

Toţi beneficiarii de prestaţii sociale, precum şi persoanele fizice şi juridice plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat sunt deserviţi în cadrul CTAS - zilnic, de luni pînă vineri.

Nr. Nume, Prenume Funcţia Telefon Adresa electronică
1. Oxani Dumitru Şef subdiviziune teritorială 0243-2-29-62 dumitru.oxani@cnas.gov.md
2. Chițcănean Elena Şef adjunct subdiviziune teritorială 0243-2-20-71 elena.chitcanean@cnas.gov.md
Copyright © 2024 CNAS, Republica Moldova