print
Direcția generală stabilirea indemnizațiilor
 - 
mun. Chişinău, sec. Botanica, MD-2032,
str. Burebista, 108

Direcţia generală stabilirea indemnizațiilor are următoarele atribuții de bază:

1)      stabileşte indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi indemnizațiile de maternitate în baza datelor din certificatele de concedii medicale transmise prin intermediul Portalului certificatelor de concediu medical de către prestatorii de asistenţă medicală, cu emiterea deciziilor corespunzătoare;

2)      emite procese verbale privind calcularea sumelor de indemnizații pentru incapacitate temporară  de muncă şi indemnizațiilor de maternitate, precum şi întreprinde măsuri întru restituirea sumelor plătite necuvenit;

3)      gestionează dosarele electronice ale beneficiarilor de indemnizații pentru incapacitate temporară  de muncă şi indemnizații de maternitate;

4)      examinează petiţiile ce ţin de domeniul stabilirii indemnizațiilor pentru incapacitate temporară  de muncă şi indemnizațiilor de maternitate, cu întocmirea răspunsurilor;

5)      conlucrează cu prestatorii de asistenţă medicală în vederea recepționării datelor din certificatele de concedii medicale, după caz;

6)      conlucrează cu entităţile economice referitor la reflectarea datelor necesare pentru stabilirea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară  de muncă şi indemnizațiilor de maternitate, după caz;

7)      pregăteşte informaţii privind stabilirea și evidența indemnizațiilor gestionate.

Nr.

Nume, Prenume

Funcţia

Telefon

Adresa electronică

1.

Şarban Lilia 

șef subdiviziune teritorială

022-55-33-10

lilia.sarban@cnas.gov.md

2.

Borș Ana

șef adjunct subdiviziune teritorială

022-55-32-82

ana.bors@cnas.gov.md

3.

Gărnăuţan Lilia

șef direcţie stabilirea indemnizațiilor nord

023-12-20-78

lilia.garnautan@cnas.gov.md

4.

Codrean Alla

șef direcţie stabilirea indemnizațiilor centru

023-52-27-62

alla.condrea@cnas.gov.md

5.

Sinigur Elena

șef direcţie stabilirea indemnizațiilor sud

029-93-22-91

elena.sinigur@cnas.gov.md

Copyright © 2024 CNAS, Republica Moldova