print
Centrul de Apel
 - 

mun. Chişinău, sec. Botanica, MD-2032,
str. Burebista, 108

Centrul de Apel are următoarele atribuții de bază:

1)   recepţionează şi examinează apelurile parvenite la numărul de telefon unic, în  conformitate cu algoritmul stabilit;

2)   consultă apelantul şi oferă răspunsuri cu respectarea prevederilor Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal (în continuare – Legea nr.133/2011);

3)   recepționează și examinează adresările persoanelor fizice și juridice parvenite online, la adresa electronică a Centrului de Apel;

4)   întocmește și expediază răspunsuri la adresările parvenite online;

5)   evaluează gradul de satisfacţie a beneficiarilor de serviciile prestate de subdiviziunile teritoriale ale CNAS, prin intermediul apelului telefonic;

6)   analizează informațiile din chestionarul electronic privind evaluarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor de servicii, disponibil pe pagina-web oficială a CNAS;

7)   întocmește informații privind nivelul de satisfacție a beneficiarilor de servicii publice;

8)   monitorizează și ține evidenţa celor mai frecvente întrebări abordate, în scopul completăriibazei cunoştinţelor”;

9)   întocmirea rapoartelor periodice privind subiectele/problemele abordate de persoanele fizice și juridice;

10)   întreprinde măsuri de soluţionare a problemelor abordate de persoanele fizice și juridice.

Nr.

Nume, Prenume

Funcţia

Telefon

Adresa electronică

1.

Vlas Natalia

șef  subdiviziune teritorială

022 55-05-75

natalia.vlas@cnas.gov.md

2.

Vacant

șef adjunct subdiviziune teritorială

022 55-05-75

 

 

 

Copyright © 2024 CNAS, Republica Moldova