print
Şoldăneşti
 - 

or. Şoldăneşti, MD-2770,
str. 31 August, 5

e-mail: ctas.soldanesti@cnas.gov.md 

Deservirea cetățenilor în cadrul Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale:

de luni până joi de la ora 08:00 până la ora 17:00, iar vineri până la ora 15:00, cu asigurarea graficului flexibil pentru ora de masă.

Toţi beneficiarii de prestaţii sociale, precum şi persoanele fizice şi juridice plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat sunt deserviţi în cadrul CTAS - zilnic, de luni pînă vineri.

Nr. Nume, Prenume Funcţia Telefon Adresa electronică
1. Erhan Elizaveta Şef subdiviziune teritorială 0272-2-57-12
0272-2-56-33 (fax)
elizaveta.erhan@cnas.gov.md
2. Iaţco Svetlana  Şef adjunct subdiviziune teritorială 0272-2-58-39 svetlana.iatco@cnas.gov.md

 

 

Copyright © 2024 CNAS, Republica Moldova