print
Hînceşti
 - 

or. Hînceşti, MD-3400,
str. M. Hîncu, 123

În perioada 1-15 iulie, curent, primirea cetățenilor la CTAS se efectuează de la 8.00 până 14.00, în regim special: în zilele de luni, marţi şi miercuri sunt deserviţi solicitanţii/beneficiarii de pensii, alocaţii şi ajutoare de deces; în zilele de joi şi vineri – solicitanţii/beneficiarii de indemnizaţii adresate familiilor cu copii, indemnizaţii de maternitate şi paternale.

Nr. Nume, Prenume Funcţia Telefon
1. Damian Sofia Şef  direcţie generală 0269-2-58-01 (fax)
2. Ioniţa Tamara Şef adjunct direcţie generală 0269-2-46-45

     

 

Copyright © 2020 CNAS, Republica Moldova