print
Comrat
 - 

or. Comrat, MD-3805,
str. Tretiacov, 42/1

e-mail: ctas.comrat@cnas.gov.md

Deservirea cetățenilor în cadrul Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale:

de luni până joi de la ora 08:00 până la ora 17:00, iar vineri până la ora 15:00, cu asigurarea graficului flexibil pentru ora de masă.

Toţi beneficiarii de prestaţii sociale, precum şi persoanele fizice şi juridice plătitori de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat sunt deserviţi în cadrul CTAS - zilnic, de luni pînă vineri.

Nr.

Nume, Prenume

Funcţia

Telefon

Adresa electronică

1.

Caraivan Prascovia

șef subdiviziune teritorială

0298-2-25-48

prascovia.caraivan@cnas.gov.md 

2.

Nedealcova Olga

șef direcţie deservirea cetățenilor și plătitorilor de contribuții de asigurări sociale

0298-2-91-32

olga.nedealcova@cnas.gov.md

3.

Grecu Alexandra

șef direcţie stabilirea pensiilor şi alocaţiilor

0298-2-29-75

alexandra.grecu@cnas.gov.md

4.

Jmacova Elvira

șef direcţie în cadrul direcţiei generale,  Direcția VULCĂNEŞTI

0293-2-02-48

elvira.jmacova@cnas.gov.md

 

Copyright © 2024 CNAS, Republica Moldova