print
Bilete de tratament sanatorial pentru veteranii muncii
21.11.2016

În conformitate cu Regulamentul privind condiţiile, modul de asigurare, evidenţă şi distribuire a biletelor de tratament sanatorial acordate veteranilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 190/2010, Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) efectuează procedurile de achiziţii publice pentru achiziţionarea serviciilor de tratament sanatorial în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice.

În scopul executării prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale, care prevede că, organizarea recuperării sănătăţii prin tratament sanatorial a beneficiarilor de drepturi realizate prin sistemul public de asigurări sociale conform Legii nr. 190/2003 cu privire la veterani, se efectuează de către CNAS, care anual încheie contracte privind achiziţionarea biletelor de tratament balneosanatorial cu instituţiile prestatoare de servicii.

După încheierea contractelor, CNAS repartizează biletele de tratament sanatoriale Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale (CTAS). CTAS eliberează, în mod gratuit, bilete de tratament sanatorial veteranilor muncii - o dată la trei ani.

Persoanele care au pneumofibroze drept consecinţă a COVID-19, în primele 9 luni după boală, conform trimiterii-extras (Formular nr.027/e) din Fişa medicală a bolnavului de staţionar (Formular nr.003/e-2012) sau Fişa medicală a bolnavului de ambulator (Formular nr.025/e), beneficiază peste rând de bilet de tratament balneosanatorial, indiferent dacă anterior au beneficiat de bilet în modul stabilit.

Pentru a beneficia de bilet de tratament sanatorial, veteranii muncii depun cerere la CTAS de la locul de domiciliu.

La cerere se prezintă următoarele documente:

a) originalul şi copia actului de identitate, care confirmă cetăţenia Republicii Moldova;

b) adeverinţa pentru primirea biletului de tratament (formular nr.070/e, după caz formular nr.027/e, formular nr.003/e-2012 sau formular nr.025/e), în original;

c) după caz, originalul şi copia primei şi ultimei pagini a carnetului de muncă care conţin înscrieri;

d) copia legitimaţiei de veteran şi a documentului care confirmă existenţa ordinelor şi medaliilor, după caz, actul care atestă vechimea în muncă de 35 ani pentru femei şi 40 de ani pentru bărbaţi.

 

Copyright © 2021 CNAS, Republica Moldova