print
Termen de examinare
19.07.2019

Termen de examinare
Datele din certificatul medical transmise Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru stabilirea indemnizaţiilor se examinează în termen de pînă la 15 zile calendaristice de la data recepţionării acestora. În cazul în care informaţia necesară pentru stabilirea indemnizaţiei este incorectă/incompletă sau în cazul în care se constată lipsa unor date, termenul de examinare se extinde pînă la apariţia informaţiei corecte/complete, dar nu mai mult de 30 de zile.

Copyright © 2020 CNAS, Republica Moldova