print
LP № 18/03945 din 27.09.2018
04.09.2018 1295 Accesări  

Autoritatea contractantă:                     Casa Naţională de Asigurări Sociale 

Relaţii de contact:                                 tel.: 022 257 681; 022 257 539

Obiectul achiziţiei:                                Softwar-ului Firewall pentru Bazele de Date

Cod CPV:48000000-8                          

Locul eliberării documentelor 

 şi desfăşurarea licitaţiei:                     mun. Chişinău, str. Gh. Tudor, 3 

Termenul de depunere a ofertelor:       27.09.2018, ora 11:00

Data desfăşurării licitaţiei:                   27.09.2018, ora 11:00

Nr. BAP și data publicării                     70  din 07.09.2018

 

 

Copyright © 2019 CNAS, Republica Moldova