print
Achiziţie de valoare mică din 22.11.2016
16.11.2016 2975 Accesări  

Autoritatea contractantă:                     Casa Naţională de Asigurări Sociale
Relaţii de contact:                                tel.: 022 257 681; 022 257 539
Obiectul achiziţiei:                               Reutilarea centralei termice autonome a CTAS Criuleni din str. Biruintei, 12, et.3 or.
                                                              Criuleni cu darea în exploatare a obiectului către organele competente
Locul eliberării documentelor
 şi desfăşurarea licitaţiei:                      mun. Chişinău, str. Gh. Tudor, 3
Termenul de depunere a ofertelor:        22 noiembrie  2016, ora 11:00
Data desfăşurării licitaţiei:                    22 noiembrie  2016, ora 11:00

Copyright © 2021 CNAS, Republica Moldova