print
Acces la contul curent (SI ACCES CPAS)
13.10.2010

Informații generale

- Formatele electronice de prezentare a listelor personelor angajate de catre angajator.doc

- Cerere pentru atribuirea parolei de acces la SI ACCES CPAS personelor fizice.doc

Fiecărui utilizator al SI ACCES CPAS i se atribuie o parolă unică, care serveşte drept criteriu al securităţii la accesarea contului curent. Sistemul permite accesul la serviciile sale doar persoanelor înregistrate ca utilizatori ai SI ACCES CPAS în baza login-ului şi parolei distribuite de CNAS.

Există 2 posibilităţi de atribuire a parolei de acces la contul personal curent al persoanei asigurate:

1. Prin intermediul angajatorului – este necesar ca angajatorul să prezinte la Casa Naţională de Asigurări Sociale lista angajaţilor în baza căreia vor fi atribuite codurile de acces la SI ACCES CPAS. Lista necesită a fi prezentată în formă electronică elaborată în baza formatului prestabilit de către CNAS. Listele completate vor fi transmise pe adresa de e-mail: cpas@cnas.gov.md .

2. Atribuirea parolei de acces persoanelor fizice asigurate în sistemul public de asigurări sociale în baza cererii-tip depuse la CTAS sau CNAS. De asemenea,  cererea completată poate fi  transmisă la CNAS,  în mod electronic, pe adresa de  e-mail: cpas@cnas.gov.md. Este obligatoriu de indicat în cerere un număr de contact al solicitantului şi semnarea ulterioară a cererii în momentul primirii parolei de acces.

În ajutorul celor care accesează ACCES CPAS

 

Copyright © 2020 CNAS, Republica Moldova