print
CNAS: 20 de ani în serviciul societăţii
16.02.2021 565 Accesări  

Astăzi, 16 februarie, Casa Naţională de Asigurări Sociale marchează 20 de ani de activitate. CNAS este unica autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului Republicii Moldova, care asigură realizarea drepturilor constituţionale a cetăţenilor de a beneficia de pensii, indemnizaţii adresate familiilor cu copii, alocaţii sociale, indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, stabilite şi finanţate în termen.

„Zilnic, mai bine de 1000 de angajaţi îşi desfăşoară activitatea în aparatul central şi în 40 de subdiviziuni teritoriale, care deservesc mai mult de un milion de beneficiari de prestaţii sociale. Specialiştii instituţiei îşi concentrează eforturile pentru deservirea calitativă a cetăţenilor şi pentru creşterea gradului de încredere şi satisfacţie a plătitorilor de contribuţii şi beneficiarilor de prestaţii sociale, afirmă  Elena Ţîbîrnă, Director general al Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

În cei 20 de ani de la fondare, Casa Naţională a desfăşurat o activitate dinamică de colaborare internaţională, aplicând prevederile a 14 acorduri internaţionale de securitate socială, semnate de către Republica Moldova cu alte state.

În toţi aceşti ani s-a lucrat asupra sporirii gradului de transparenţă a instituţiei, furnizând operativ diferite informaţii mediului de afaceri şi persoanelor asigurate, oferind acces la datele necesare activităţii pentru alte instituţii publice, inclusiv prin utilizarea platformelor informaţionale moderne. Casa Naţională s-a adaptat cerinţelor timpului, aplicând mai multe servicii electronice cum ar fi: e-Cerere indemnizaţii adresate familiilor cu copii, e-Cerere Reexaminare pensie pentru limită de vârstă, Statutul certificatului medical, Calculatorul vârstei de pensionare, Programare on-line la CTAS, Calculator pensie,” a mai subliniat Elena Ţîbîrnă.

Finanţarea în termen a pensiilor şi altor prestaţii de asigurări sociale pe parcursul anilor se datorează în mare măsură plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat. Iar pentru gestionarea eficientă a mijloacelor virate, Casa Naţională a instituit Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale. De-a lungul anilor, această bază unică de date, administrată de CNAS, dă posibilitate persoanelor asigurate să verifice prin SI ACCES CPAS sumele achitate de angajatori.

Prin intermediul moto-ului „Protejăm viitorul tău” Casa Naţională rămâne a fi în continuare o instituţie de o importanţă sporită, care are misiunea de a realiza politicile sociale ale statului orientate spre garantarea drepturilor sociale ale cetăţenilor prin administrarea sistemului public de asigurări sociale şi gestionarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

                                                         Direcţia comunicare şi relaţii cu publicul

Copyright © 2021 CNAS, Republica Moldova