print
În atenţia persoanelor fizice - plătitori de contribuţii la BASS
17.07.2020 1507 Accesări  

În vederea executării prevederilor pct. 9 și pct. 10 din DISPOZIȚIA nr. 16 din 10 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Ministerul Finanţelor prin Ordinul nr. 86 din 13 iulie 2020 a aprobat Regulamentul privind subvenționarea sumei contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă  pentru persoanele fizice indicate la pozițiile 1.7 şi 1.8 din anexa nr.1 la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, aferente perioadei sistării activității în conformitate cu deciziile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și/sau cu dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a RM (Monitorul Oficial nr.180-187 din 17.07.2020).

Regulamentul stabilește procedura privind subvenționarea din bugetul de stat a sumei achitate a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă  persoanelor fizice, care se încadrează în categoriile de plătitori stabilite la pozițiile 1.7 şi 1.8 din anexa nr.1 la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, aferente perioadei sistării activității în conformitate cu  Hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și/sau cu Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a RM.

Beneficiari ai subvenţionării sunt:

-   fondatori ai întreprinderilor individuale (întreprinzătorul individual/ gospodăria țărănească (de fermier));

-   persoane fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor;

-   persoanele fizice care exercită activităţi în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal;

-   titularii patentei de întreprinzător;

-   administratorii autorizaţi.

Suma pasibilă subvenționării din bugetul de stat o constituie suma achitată a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă pentru perioada sistării activității în conformitate cu Hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică şi/sau cu Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova în perioada de acțiune a stării de urgență/ stării de urgență în sănătate publică.

Solicitarea subvenției se efectuează prin depunerea Cererii, conform modelului stabilit în anexa nr.1 la Regulament la Direcția deservire fiscală a Serviciului Fiscal de Stat de la locul de deservire a contribuabilului.

Casele teritoriale de asigurări sociale vor determina sumele pasibile subvenţionării în baza informaţiilor primire de Casa Naţională de la Serviciul Fiscal de Stat.

Subvenţia se va achita de Trezoreria de Stat la contul bancar al solicitantului (la codul IBAN indicat în Cerere). În cazul în care beneficiarii subvenționării nu dispun de cont bancar, subvenția se transferă în numerar la contul prestatorului de servicii de plată de deservire bancară a sistemului trezorerial - BC Moldova Agroindbank SA

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 86 din 13.07.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind subvenționarea sumei contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă  pentru persoanele  fizice indicate la pozițiile 1.7 şi 1.8 din anexa nr.1 la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, aferente perioadei sistării activității în conformitate cu deciziile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și/sau cu dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a RM  

                  Direcţia generală administrarea plăţilor şi plătitorilor 

 

 

Copyright © 2021 CNAS, Republica Moldova