print
Începând cu 1 iulie 2019, indemnizaţia unică la naşterea copilului s-a majorat
12.07.2019 4811 Accesări  

Prin Hotărârea Guvernului nr. 312/2019 pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002, şi abrogarea unei hotărâri de Guvern, s-a  majorat (cu 1608 lei) cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului.

Astfel, pentru copiii născuţi începând cu 1 iulie 2019, cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului constituie 7 911 lei. Hotărârea Guvernului nr. 312 din 10 iulie 2019 a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial.

De menţionat că pentru persoanele, copiii cărora s-au născut, începând cu 1 iulie 2019, şi care au depus cererea pentru acordarea indemnizaţiei unice la naşterea copilului până la publicarea hotărârii nominalizate, indemnizaţia va fi stabilită în cuantum nou în mod automat.  

Casa Naţională de Asigurări Sociale reaminteşte că, сonform legislaţiei în vigoare, indemnizaţiile adresate familiilor cu copii se plătesc pentru luna precedentă.

                                                                          Direcția comunicare și mass-media

Copyright © 2020 CNAS, Republica Moldova