print
Moldova şi Grecia vor semna în curând un acord privind securitatea socială
28.02.2019 2948 Accesări  

În perioada 26-28 februarie, curent, în cadrul vizitei oficiale în Atena a delegaţiei Republicii Moldova, au avut loc negocieri pe marginea proiectului Acordului în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Republica Elenă. Scopul Acordului este asigurarea unui cadru de garanţii de securitate socială pentru lucrătorii migranţi din Republica Moldova care desfăşoară sau au desfăşurat o activitate de muncă şi/sau domiciliază pe teritoriul unuia sau ambelor state contractante.

Echipa de negociatori din partea moldovenesacă a fost condusă de Nelea Rusu, Secretar de Stat al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi dna Valentina Buliga, Preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, iar din partea elenă de Styliani Vraka, Secretar General al Ministerului Muncii, Solidarităţii şi Securităţii Sociale.

În cadrul discuţiilor a fost exprimată intenţia semnării acordului în prima jumătate a anului. Proiectul prevede că cetăţenii Republicii Moldova vor beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de urmaş, pensii de dizabilitate determinată de boli obişnuite, pensii şi indemnizaţii de dizabilitate determinată de accidente de muncă şi boli profesionale indiferent de domiciliul actual al acestora.

Potrivit prevederilor Acordului, la stabilirea dreptului la pensie se vor totaliza perioadele de cotizare realizate pe teritoriul ambelor state, iar fiecare stat va aplica în acest sens, legislaţia naţională în domeniu.

Atât Republica Moldova, cât şi Grecia vor calcula şi achita pensia doar pentru perioadele de asigurare realizate pe teritoriul propriu, iar pensia va fi transferată persoanei pe teritoriul statului în care acesta domiciliază.

În acelaşi timp, Acordul conţine prevederi cu privire la detaşarea persoanelor asigurate. Astfel,  este stipulat, că persoana angajată în baza unui contract de muncă pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi lucrătorul independent poate fi detaşat pe teritoriul Republicii Elene pentru a efectua o activitate, păstrând statutul de persoană asigurată conform prevederilor legislaţiei Republicii Moldova.

În prezent Republica Moldova aplică 12 acorduri bilaterale în domeniul securităţii sociale cu România, Portugalia, Bulgaria, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Polonia, Ungaria, Belgia, Lituania, Germania.

     Direcţia comunicare şi mass-media 

 

 

 

Copyright © 2020 CNAS, Republica Moldova