print
Spre atenţia agenţilor economici
22.12.2014 7126 Accesări  

Potrivit modificărilor menţionate, începînd cu luna ianuarie 2015, plătitorii contribuţiilor la bugetul  asigurărilor sociale de stat vor prezenta lunar Declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi declaraţiile persoanelor asigurate. La această categorie de plătitori se atribuie toţi angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma organizatorico-juridică, inclusiv, plătitorii - persoane fizice (întreprinzătorii individuali, avocaţii, notarii publici, executorii judecătoreşti, mediatorii.), care au persoane angajate prin contract individual de munca ori alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestări servicii. Termenul de prezentare a declaraţiilor lunare este pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune.

Pentru persoanele fizice-întreprinzători individuali, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, mediatori, care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege  şi care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă ori alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestări servicii, periodicitatea şi termenul de prezentare a declaraţiilor a rămas neschimbat. Astfel, aceştia vor prezenta declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii  odată pe an, pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune.

Direcţia generală evidenţa individuală a contribuţiilor

Copyright © 2023 CNAS, Republica Moldova