print
Anunt
21.05.2010

Casa Naţională de Asigurări Sociale iniţiază, începînd cu data de 21.05.2010, consultarea publică a proiectului Regulamentului cu privire la modul de furnizare a informaţiei din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.

Scopul proiectului este crearea cadrului normativ privind accesul la informaţia din conturile personale de asigurări sociale.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este reglementarea raporturilor dintre Furnizorul de informaţie şi Solicitantul de informaţie în procesul de asigurare şi realizare a dreptului de acces la informaţie.

            Prevederile de bază ale proiectului sunt: ordinea de furnizare a informaţiei din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale; raporturile dintre furnizorul de informaţie şi solicitantul de informaţie în  procesul de asigurare şi realizare a dreptului de acces la informaţie; condiţiile, căile şi modul de realizare a accesului la informaţia din conturile personale de asigurări sociale; aspectele accesibilităţii informaţiei cu caracter personal şi protecţiei acesteia;  drepturile şi obligaţiile solicitantului de informaţie; drepturile şi obligaţiile furnizorului de informaţie.

           Beneficiarii proiectului de decizie sînt: Casa Naţională de Asigurări Sociale; autorităţile administraţiei publice şi ale puterii de stat; persoanele fizice şi juridice.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt: aprobarea actului normativ secundar întru asigurarea confidenţialităţii şi securităţii datelor cu caracter personal deţinute în Registrul; aplicarea prevederilor pct. 29 al Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „ Cu privire la crearea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale” nr. 418 din 3 mai 2000, care stabileşte că dreptul de acces la datele personale ale altor asiguraţi se realizează în corespundere cu legea şi în baza unui contract.

Impactul estimat al proiectului de decizie este stabilirea limitelor de acces la datele cu caracter personal deţinute în conturile personale de asigurări sociale.

            Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV din 8 iulie 1999; Legea privind accesul la informaţie nr. 982-XIV din 11 mai 2000; Legea cu privire la registre nr. 71-XVI din 22 martie 2007; Legea cu privire la petiţionare nr. 190-XIII din 19 iulie 1994; Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „ Cu privire la crearea Registrului de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale” nr. 418 din 3 mai 2000 şi Statutul Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 739 din 25 iulie 2000.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 07.06.2010, în adresa dnei C. Sorocean, pe adresa electronică: cpas@cnas.gov.md, la numărul de telefon 257-637 sau pe adresa sediului Casei Naţionale de Asigurări Sociale: MD 2028,  mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 3.

Proiectul deciziei Regulamentului cu privire la modul de furnizare a informaţiei din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale şi nota informativă sînt disponibile pe pagina web oficială www.cnas.md sau la sediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale situat pe adresa MD 2028,  mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 3.

-Notă informativă la proiectul Regulamentului cu privire la modul de furnizare a informaţiei din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale. 

- Proiectul Regulamentului cu privire la modul de furnizare a informaţiei din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.

Copyright © 2023 CNAS, Republica Moldova