• Întrebări frecvente privind indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă

   

  1.Cine are dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă ?

       Dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă îl au:

  -         asiguraţii sistemului public de asigurări sociale;

  -         şomerii/ele care beneficiază de ajutor de şomaj

      cu domiciliu sau reşedinţă în Republica Moldova.

   

  2.De către cine se acordă indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă ?

          Angajatorul/angajatorii stabilesc şi plătesc din mijloacele angajatorului primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă.  

  Casele teritoriale de asigurări sociale stabilesc indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă începînd cu a şasea zi calendaristică de incapacitate de muncă, iar în cazul multiplelor perioade de incapacitate de muncă, începînd cu prima zi după expirare a 15 zile cumulative plătite de angajator. De asemenea Casele teritoriale achită indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav, indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă femeii gravide, indemnizaţiei pe motiv de tuberculoză, SIDA şi maladie oncologică, indemnizaţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină), indemnizaţie pentru recuperarea capacitaţii de muncă.

   

  3.În ce bază stabileşte CTAS indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă ?

  Casele teritoriale stabilesc indemnizaţiile în baza informaţiei electronice din certificatul de concediu medical, transmise prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate şi autentificate prin semnătura electronică a persoanei responsabile ale prestatorilor de asistenţă medicală.

   

   

  4.În ce bază stabileşte angajatorul indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate?

   

  Angajatorul stabileşte indemnizaţia pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate în temeiul certificatului medical pe suport de hîrtie, în original sau copie. În cazul în care persoana activează la mai multe entităţi, la solicitarea angajatului, angajatorul căruia i se prezintă originalul certificatului prezintă o copie/copii cu menţiunea „copia corespunde originalului", pentru a fi prezentat altor angajatori, unde activează persoana.

   

   

  5. Care sunt condiţiile de stabilire a indemnizaţiilor ? 

  Indemnizaţiile se stabilesc la îndeplinirea următoarelor condiţii:

  -   confirmarea stagiului necesar de cotizare de 3 ani în total sau de 9 luni din ultimele 24 luni premergătoare datei survenirii riscului asigurat (datei îmbolnăvirii);

  - pierderea venitului asigurat pentru întreaga perioadă a concediului medical la toate unităţile în care desfăşoară activităţi.

   

  Confirmarea stagiului de 3 ani în total sau de 9 luni din ultimele 24 luni premergătoare datei survenirii riscului asigurat este obligatorie pentru toate tipurile de indemnizaţii?

  Confirmarea stagiului de cotizare este obligatorie pentru toate tipurile de indemnizaţii, cu excepţia indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA sau de o maladie oncologică, care se stabileşte indiferent de durata stagiului de cotizare.

   

  6.Declaraţia privind pierderea integrală a venitului asigurat pentru perioada concediului medical  (Anexa nr.5) este obligatorie?

   

  Pentru persoanele care activează la mai multe unităţi, Anexa nr.5 privind pierderea integrală a venitului asigurat pentru perioada concediului medical  la toate unităţile în care desfăşoară activităţi este obligatorie.

   

  7.Se stabilesc indemnizaţiile în perioada aflării persoanei în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani?

   

  Indemnizaţiile nu se stabilesc în perioada în care asiguratul se află în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani.

   

  8.Are dreptul persoana la indemnizaţie în cazul în care îşi pierde personal capacitatea de muncă, dar care şi-a reluat activitatea de muncă şi beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea/îngrijirea copilului ?

   

  În cazul în care persoana îşi reia activitatea de muncă şi beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea/îngrijirea copilului şi pierde personal capacitatea de muncă, acestea are dreptul la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă.

   

Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next