• Prima   /  Alte prestaţii sociale   /  Certificate   /  Casele Teritoriale de Asigurări Sociale eliberează imediat clienţilor toate tipurile de certificate/extrase din contul persoanei asigurate, la solicitarea lor verbală, indiferent de viza de domiciliu, la prezentarea obligatorie a actului de indentitate al titularului

  Casele Teritoriale de Asigurări Sociale eliberează imediat clienţilor toate tipurile de certificate/extrase din contul persoanei asigurate, la solicitarea lor verbală, indiferent de viza de domiciliu, la prezentarea obligatorie a actului de indentitate al titularului

  Certificat privind înregistrarea în calitate de plătitor la bugetul asigurărilor sociale de stat (care nu cad sub incidenţa Legii nr.220-XIV din 19.10.2007)

  Informaţie  privind achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat

  Informaţia privind achitarea/neachitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat

  Certificat privind lipsa datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat

  Informaţia privind starea contului personal de asigurări sociale

  Certificat privind beneficierea/nebeneficierea de pensii şi prestaţii sociale prin intermediul sistemului public de asigurări sociale al Republicii Moldova

  Formularul nr.5 persoanelor cu dizabilităţi privind beneficierea de prestaţii de asigurări sociale în sistemul public de asigurări sociale de stat al Republicii Moldova

  Certificat privind beneficierea/nebeneficierea de bilete de tratament balneosanatorial (prin intermediul Casei Teritoriale de Asigurări Sociale)

  Informaţie privind beneficierea de alocaţie de stat pentru copii în sistemul public de asigurări sociale de stat al Republicii Moldova pentru a fi prezentat autorităţilor competente pe teritoriul României

  Informaţie privind beneficierea de pensii/prestaţii sociale în sistemul public de asigurări sociale de stat al Republicii Moldova pentru a fi prezentate peste hotare

  Formularul privind stagiul realizat pe teritoriul Republicii Moldova pentru a fi prezentat peste hotare 

  Certificat privind legislaţia aplicabilă (acordurile bilaterale)

Arrow Prev

             

             

  

Arrow Next